Artvin Çoruh Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Artvin Çoruh Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapılacağı 01/03/2024 tarihli resmi gazetede yayımlanan ilanla duyuruldu. Sözleşmeli personel alım ilanı ile ilgili duyuruya ilişkin önemli detayları yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Başvuru Takvimi

 • İlan Tarihi: 01/03/2024
 • Başvuru Başlangıç Tarihi: 01/03/2024
 • Son Başvuru Tarihi: 15/03/2024
 • Sonuç İlan Tarihi: 22/03/2024
 • Başvuru Şekli ve Yeri: Personel Daire Başkanlığına Şahsen Başvuru Yapılacaktır. (Posta, faks veya başka yolla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

  İletişim: Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı
  Adres: Çayağzı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Rektörlük Yeni Hizmet Binası Kat: 2 No: 209 08000 ARTVİN
  Tel: 0466 215 10 00 (1081-1082-1083-1088-1089) – 0466 215 10 74 E-posta: [email protected]
sözleşmeli personel alım ilanı

Artvin Çoruh Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Detaylar

“06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ek 2. maddesinin (b) fıkrası” uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre giderleri özel bütçe gelirinden karşılanmak üzere, 2022 KPSS P3, P93 ve P94 puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 11 (on bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İLAN
NO
ÜNVANIKADRO
SAYISI
KPSS PUAN
TÜRÜ VE PUANI
CİNSİYETİARANAN NİTELİKLER
2024-1Büro
Personeli
1KPSS P3
(En Az 65) Puan
- • Herhangi bir lisans mezunu olup noter onaylı İngilizce yeminli
tercümanlık belgesine sahip olmak,
• Belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından
kabul edilen merkezi yabancı dil (İngilizce) sınavından en az 70
puan veya geçerlilik süresi dolmamış eşdeğerliği kabul edilen bir
sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
-(Üniversitemiz Dış İlişkiler biriminde görevlendirilecektir.)
2024-2Büro
Personeli
1KPSS P3-Herhangi bir lisans mezunu olmak,
• Belgelendirmek kaydıyla medikal laboratuvar malzemeleri
alanında en az 10 (on) yıl tecrübe sahibi olmak,
• MEB’den onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip
olmak.
-(Üniversitemiz Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırma Merkezinde
görevlendirilecektir.)
2024-3Büro Personeli1 KPSS P3
(En Az 65) Puan
-Sağlık Yönetimi veya Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans
mezunu olmak,
• Belgelendirmek kaydıyla sağlık alanında tecrübe sahibi olmak,
• MEB’den onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip
olmak,
• MEB’den onaylı İlkyardım belgesine sahip olmak.
-(Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda
görevlendirilecektir.)
2024-4Mühendis1KPSS P3
(En Az 70) Puan
-Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak,
• A veya B sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikasına sahip
olmak,
• Belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 (iki) yıl tecrübe
sahibi olmak.
-(Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile
Üniversitemiz İş Sağ
2024-5Diyetisyen1KPSS P3
(En Az 70) Puan
-Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak,
• Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak
(15/03/1994 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda
bulunabilecektir).
-(Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında
görevlendirilecektir.)
2024-6Teknisyen1 KPSS P94
(En Az 60) Puan
-• Ortaöğretim kurumlarının Elektrik veya Elektrik Tesisatları ve
Pano Montörlüğü dalından mezun olmak,
• Belgelendirmek kaydıyla alanında en az 1 (bir) yıl tecrübe
sahibi olmak,
• Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak
(15/03/1994 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda
bulunabilecektir).
-(Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında
görevlendirilecektir.)
2024-7Teknisyen1KPSS P94
(En Az 60) Puan
-Ortaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
alanının Isıtma ve Sıhhi Tesisat Sistemleri dalından mezun
olmak,
• Belgelendirmek kaydıyla alanında en az 1 (bir) yıl tecrübe
sahibi olmak,
• Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak
(15/03/1994 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda
bulunabilecektir).
-(Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında
görevlendirilecektir.)
2024-8Teknisyen1KPSS P94
(En Az 65) Puan
-• Meslek Liselerinin Elektrik-Elektronik bölümü mezunu olmak,
• Belgelendirmek kaydıyla alanında en az 5 (beş) yıl tecrübe
sahibi olmak.
-(Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında
görevlendirilecektir.)
2024-9Destek Personeli
(Temizlik
Görevlisi)
1KPSS P93
(En Az 65) Puan
KadınHerhangi bir önlisans mezunu olmak,
• Üniversite veya MEB onaylı Biyomedikal Kalibrasyon Eğitim
Belgesine sahip olmak,
• Belgelendirmek kaydıyla sağlık alanında tecrübe sahibi olmak,
• Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak
(15/03/1994 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda
bulunabilecektir).
- (Üniversitemiz yardımcı hizmetler sınıfı kapsamında temizlik
işlerinde çalıştırılacaktır.)
- (Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ve TıbbiAromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinde
görevlendirilecektir.)
2024-10Destek Personeli
(Temizlik
Görevlisi)
1KPSS P3Erkek• Herhangi bir lisans mezunu olmak,
• Belgelendirmek kaydıyla arıcılık ve arı ürünleri alanında en az
5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak,
• Ana Arı Yetiştiriciliği ve Bal Arısı Zehri Üretimi belgelerine
sahip olmak.
- (Üniversitemiz yardımcı hizmetler sınıfı kapsamında temizlik
işlerinde çalıştırılacaktır.)
- (Üniversitemiz Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezinde
görevlendirilecektir.)
2024-11Destek Personeli
(Temizlik
Görevlisi)
1KPSS P94
(En Az 65) Puan
ErkekHerhangi bir ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak,
• Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak
(15/03/1994 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda
bulunabilecektir),
• B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
• SRC 2 mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak,
• Üniversite veya MEB onaylı Bahçıvanlık belgesine sahip
olmak.
- (Üniversitemiz yardımcı hizmetler sınıfı kapsamında temizlik
işlerinde çalıştırılacaktır.)
- (Üniversitemiz Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi Uygulama ve
Araştırma Merkezinde görevlendirilecektir.)

Artvin Çoruh Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı Genel ve Özel Şartlar

Artvin Çoruh Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı genel ve özel şartları resmi ilana göre aşağıdaki gibidir:

A) Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar ile özel şartlar aranmaktadır. 
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
2- Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak, 
3- Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak, 
4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
5- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişi ne karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, 
6- Askerlik durumu itibarıyla; 
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, 
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, 
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak, 
8- Başvuracak adayların durumunun; “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi iç erisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması. 
9- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereği yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. 10- Herhangi bir kamu kurumundan ihraç edilmemiş olmak.

İlanla ilgili detaylara üniversitenin resmi sitesini takip edebilirsiniz: https://www.artvin.edu.tr/

sözleşmeli personel alım ilanı

Artvin Çoruh Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı Başvuru Esnasında İstenen Belgeler

Artvin Çoruh Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanında istenilen evraklar şu şekildedir;

 1. Başvuru Formu (www.artvin.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
 2. 2022 KPSS Sonuç Belgesi
 3. Yabancı Dil Sonuç Belgesi
 4. TC Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 5. Alanında tecrübe istenenlerden SGK Hizmet Dökümü ile özel veya kamu iş yerinden
  alınan belge.
 6. Diploma veya Mezuniyet Belgesi
 7. Adli Sicil Kaydı
 8. Erkek Adayların Askerlik Durum Belgesi
 9. Özgeçmiş (www.artvin.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
 10. Fotoğraf (1 Adet)
 11. Sertifikaların aslı veya onaylı sureti
 12. Durum bildirir tek hekim raporu (Atanma esnasında sağlık kurulu raporu istenecektir.)
  NOT: Yukarıda istenilen belgelerin karekodlu e-Devlet çıktıları da kabul edilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
Adaylar başvurularını www.artvin.edu.tr web adresinde bulanan Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak yukarıda istenilen belgeler ile birlikte ilanın gazetede yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimi saat 17:00’a kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta, faks veya başka yolla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Eksik veya yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgelendiremeyen adayların
başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge veren ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup ataması yapılmış ise ataması iptal edilecektir. Bu kişiye üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI
Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri, Üniversitemiz www.artvin.edu.tr web adresinden ilan edilecektir. 2022 KPSS P3, P93 ve P94 puan sıralaması esas alınmak kaydı ile boş pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar yedek aday ilan edilecektir. Asıl listeden yerleşen aday başvurmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilmesi halinde yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. İlan metninde belirtilmeyen durumlarla ilgili genel mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Akademik İlanları Takip Edin!

En yeni akademik ilanlar nerede yayımlanır diyorsanız cevap olarak Resmi Gazete diyebiliriz. Ancak resmi gazetenin takibi ve anlaşılması zordur. Sitemizde bu sorunu ortadan kaldırmak için güncel ilanları Akademik İlanlar başlığı altında topladık.

Yorum Bırak
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir