Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademik Personel Alımı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi akademik personel alımı yapılacağı 15.06.2022 tarihli resmi gazetede akademik kadro ilanı ile duyuruldu. Üniversite yayınladığı ilanda 57 akademik personel alınacağı belirtti. Hangi fakültelere akademik personel alınacağı ve ilanla ilgili detaylar aşağıda yer almaktadır.

 • İlan Tarihi : 15.06.2022
 • Son Başvuru Tarihi : 29.06.2022
 • Kadro Sayısı : 57
 • Şehir : Çanakkale
 • Başvuru Şekli : Online

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademik Personel Alımı Detayları

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi akademik personel alımı kapsamında alınacak akademik personelin 657 sayılı devlet memuru kanunun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları zorunludur.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademik İlan Kadroları

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi akademik ilandaki kadrolar şu şekildedir;

İLAN
NO
BÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.AÇIKLAMA
1İŞLETMESAYISAL YÖNTEMLER-11Nicel karar yöntemleri bilim alanında Doçentliğe sahip olmak, poisson regresyon modelleri, bulanık kümeleme analizi ve loglineer model konularında çalışmalar yapmış olmak.
2ULUSLARARASI
İLİŞKİLER
ULUS. İLİŞK. VE
AVRUPA BİRLİĞİ
-11Doğu Asya, Çin Dış Politikası ve Çin-ABD İlişkileri üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
ÇANAKKALE UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
İLAN
NO
BÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.AÇIKLAMA
3SAĞLIK YÖNETİMİSAĞLIK EKONOMİSİ1--Sağlık turizmi, sağlık hizmetlerinde mali sürdürülebilirlik ve kamu-
özel sektör ortaklıkları konularında çalışmalar yapmış olmak.
DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ
İLAN
NO
BÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.AÇIKLAMA
4SU ÜRÜNLERİ AVL.VE İŞL.TEK.AVLAMA
TEKNOLOJİSİ
-12Su Ürünleri bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak. Deniz Balıkları ve Omurgasızlarına Yönelik Büyüme ve Üreme Biyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
5SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLERİDENİZ BİYOLOJİSİ1--Su Ürünleri bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak. Kıkırdaklı Balıkların Biyolojisi, Stok Durumları ve Ekolojisi konularında
çalışmalar yapmış olmak
6SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLERİİÇ SULAR BİYOLOJİSİ1--Su Ürünleri bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak. Tatlısu Gastropodlarının Taksonomisi, Ekolojisi ve Ekolojik İndeksler konularında çalışmalar yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
İLAN
NO
BÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.AÇIKLAMA
7EĞİTİM BİLİMLERİEĞİTİM PROG. VE ÖĞRETİM-11İlgili alanda Doçentliğini almış olmak. Vatandaşlık eğitimi, toplumsal değişim, değerler eğitimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
8EĞİTİM BİLİMLERİEĞİTİM YÖNETİMİ1--İlgili alanda Doçentliğini almış olmak. Öğretimsel denetim ve öğretmen eğitiminde koçluk uygulamaları alanında çalışmalar yapmış olmak.
9GÜZEL SANATLAR
EĞİTİMİ
MÜZİK EĞİTİMİ1--İlgili alanda Doçentliğini almış olmak. Flüt eğitimi ve özel gereksinimli çocuklar ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
10MATEMATİK VE FEN BİL. EĞİTİMİFEN BİLGİSİ EĞİTİMİ-13Fen Bilgisi Eğitimi alanında Doçentliğini almış olmak. Bilimin
doğası ve özdüzenleme konularında çalışmalar yapmış olmak.
11MATEMATİK VE FEN BİL. EĞİTİMİKİMYA EĞİTİMİ-12Fen eğitiminde bilgisayar destekli öğrenme ve atmosfer ile ilgili çevre problemleri konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
12TEMEL EĞİTİMSINIF EĞİTİMİ-12İlkokul sosyal duygusal öğrenme programları ve sınıf eğitimi alanında bilişsel esneklik konularında çalışmalar yapmış olmak.
13TEMEL EĞİTİMOKULÖNCESİ EĞİTİMİ-12Okul öncesi eğitiminde öğretim materyalleri, orman okulu uygulamaları ve öğrenci projeleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
14TÜRKÇE VE
SOSYAL BİL. EĞİTİMİ
COĞRAFYA EĞİTİMİ-11Mineroloji-petrografi ve İHA destekli jeomorfoloji alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
15TÜRKÇE VE SOSYAL BİL. EĞİTİMİTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ-11Türk Halk Bilimi alanında Doçentliğini almış olmak. Halk kültürü, sinema-folklor ilişkisi ve göç-kültür etkileşimi üzerinde bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
16TÜRKÇE VE SOSYAL BİL. EĞİTİMİTÜRKÇE EĞİTİMİ-11Türkçe Eğitimi alanında Doçentliğini almış olmak. Materyal Tasarımı, Eğitsel Ajan, Dijital Okuma ve Dijital Yazma konularında çalışmalar yapmış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İLAN
NO
BÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.AÇIKLAMA
17ARKEOLOJİKLASİK ARKEOLOJİ1--Roma Arkeolojisi ve Heykeltraşlığı üzerine çalışmalar yürütmüş
olmak.
18COĞRAFYAFİZİKİ COĞRAFYA-11Fiziki Coğrafya bilim dalında doçentliğini almış olmak. Kuraklık ve
yağış değişkenliği konularında çalışmalar yapmış olmak.
19FİZİKGENEL FİZİK-11Doçentlik ünvanını Fizik alanında almış olmak. Zonklayan yıldızların atmosfer parametrelerinin ve kimyasal element bolluklarının belirlenmesi üzerine tayfsal çalışmalar yapmış olmak.
20FİZİKKATIHAL FİZİĞİ1--Sinyal analiz yöntemlerinin optik uygulamaları ve nanotel yapılar üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
21KİMYAORGANİK KİMYA-12Doçentlik ünvanını Kimya-Organik Kimya alanında almış olmak. İlaç etken madde sentezi, biyolojik uygulamaları üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
22MATEMATİKMATEMATİĞİN TEMELLERİ VE MATEMATİKLOJİK-11Esnek topoloji ve görüntü işleme üzerine matematiksel temellendirme; esnek, sezgisel bulanık ve aralık değerli küme/matris temelli yapıların işası; esnek karar verme metodlarının yapılandırılması ve bilgisayar, sağlık, sosyal ve beşeri bilimlere uygulamaları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
23PSİKOLOJİSOSYAL PSİKOLOJİ-13Doçentlik ünvanını Sosyal Psikoloji alanında almış olmak. Kişilik psikolojisi ve çevre davranışı alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
İLAN
NO
BÖLÜMANASANAT DALIPROF.DOÇ.DER.AÇIKLAMA
24GRAFİK TASARIMIGRAFİK TASARIMI-11Doçentliğini Tasarım alanında almış olmak. Grafik tasarımı ile diğer disiplinleri birlikte inceleyen çalışmalar yapmış olmak.
25GRAFİK TASARIMIGRAFİK TASARIMI-11Doçentliğini Tasarım alanında almış olmak. Tipografide geleneksel ve dijital medyaların dönüşümü konusunda çalışmalar yapmış
olmak.
26GRAFİK TASARIMIGRAFİK TASARIMI-11Doçentliğini Tasarım alında almış olmak. Medya sanatı ve ağ haritalama uygulamaları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAN
NO
BÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.AÇIKLAMA
27FELSEFE VE DİN
BİLİMLERİ
DİN SOSYOLOJİSİ-11Din Sosyoloji alanında Doçent ünvanı almış olmak. Kimlik ve Din,
Modernleşme ve Din konularında çalışma yapmış olmak.
28FELSEFE VE DİN
BİLİMLERİ
İSLAM FELSEFESİ-13Felsefe ve Din Bilimleri alanında Doçent ünvanı almış olmak.
Endülüs Filozofları Felsefesi ile ilgili çalışma yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İLAN
NO
BÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.AÇIKLAMA
29BİYOMÜHENDİSLİKNANOBİYOTEKNOLOJİ1--Aşı ve gen konularında çalışmaları bulunmak.
30HARİTA
MÜHENDİSLİĞİ
FOTOGRAMETRİ VE
UZAKTAN ALG.
1--Termal fotogrametri, semantik segmentasyon ve radar görüntü
sınıflandırması konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
31HARİTA MÜHENDİSLİĞİJEODEZİ1--İyonosfer, jeodezik ve İHA destekli çoklu sensör uygulamaları, termal verilerle spektral analiz konularında bilimsel çalışmalar
yapmış olmak.
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İLAN
NO
BÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.AÇIKLAMA
32BEDEN EĞİTİMİ VE
SPOR
BEDEN EĞİTİMİ VE
SPOR
1--Spor Bilimlerinde Doçent ünvanı almış olmak. Spor pedegojisi
üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
33SPOR
YÖNETİCİLİĞİ
SPOR YÖNETİMİ-13Doçentliğini Spor Bilimleri alanında almış olmak. Örgüt İklimi ve
Örgütsel Davranış üzerine çalışmalar yapmış olmak.
34SPOR
YÖNETİCİLİĞİ
SPOR YÖNETİMİ-11Doçentliğini Spor Bilimleri alanında almış olmak. Kariyer Planlaması, Üniversiteler ve Spor Yönetimi ile İş Bulma Kaygısı
konularında çalışmalar yapmış olmak.
35REKREASYONREKREASYON-12Spor Bilimleri Temel Alanında Doçent ünvanı almış olmak.
Örgütsel bağlılık ve Hentbol ile ilgili yayınlar yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
İLAN
NO
BÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.AÇIKLAMA
36CERRAHİ TIP BİLİMLERİBEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ-11Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında Doçent ünvanı almış olmak.
Lomber mikrodiskektominin spinopelvik parametreler üzerine
etkileri alanında çalışmalar yapmış olmak.
37CERRAHİ TIP BİLİMLERİKALP DAMAR
CERRAHİSİ
1--Kalp ve Damar Cerrahisi alanında Doçent ünvanı almış olmak. Kalp ve damar sistemi tüberkülozu üzerine çalışmalar yapmış olmak.
38CERRAHİ TIP BİLİMLERİKALP DAMAR
CERRAHİSİ
-11Kalp ve Damar Cerrahisi alanında Doçent ünvanı almış olmak. Doku koruyucu solüsyonlarla beyin korumasına yönelik çalışma
yapmış olmak.
39DAHİLİ TIP BİLİMLERİACİL TIP-11Acil Tıp alanında Doçent ünvanı almış olmak. Acil serviste geriatrik
hastalarda COVID-19 ve şiddetli hiponatremi alanında çalışma yapmış olmak.
40DAHİLİ TIP BİLİMLERİACİL TIP-11Acil Tıp alanında Doçent ünvanı almış olmak. Meteorolojik
olayların Spontan pnömotoraks ve stroke hastaları üzerine etkileri konusunda çalışma yapmış olmak.
41DAHİLİ TIP BİLİMLERİÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI
-11Çocuk Nörolojisi Bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak. Çocukluk çağı primer baş ağrıları alanında çalışma yapmış olmak.
42DAHİLİ TIP BİLİMLERİİÇ HASTALIKLARI-11İç Hastalıkları Nefroloji Bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak.
Nefroloji Yeterlilik Belgesi sahibi olmak. Periton diyalizi
konusunda çalışma yapmış olmak.
43DAHİLİ TIP BİLİMLERİRUH SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI
-11Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında Doçent ünvanı almış olmak. Psikiyatrik hastalıklarda uyku bozuklukları konusunda çalışması
bulunmak ve uyku bozuklukları alanında sertifika sahibi olmak.
44DAHİLİ TIP BİLİMLERİSUALTI HEK. VE
HİPERBARİK TIP
-12Su Altı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp alanında Doçent ünvanı almış
olmak.İdiopatik ani sensorinoral işitme kaybında hiperbarik oksijen tedavisi üzerine çalışma yapmış olmak.
45TEMEL TIP
BİLİMLERİ
TIP EĞİTİMİ-11Tıp Eğitimi Alanında Doçent ünvanı almış olmak .Tıp doktoru
olmak. Madde Tepki Kuramı, Ölçek geliştirme ve Bilişsel esneklik üzerine çalışma yapmış olmak.
46TEMEL TIP
BİLİMLERİ
TIP EĞİTİMİ-11Tıp Eğitimi Alanında Doçent ünvanı almış olmak. Madde Tepki Kuramı, Eğitim programları, Meta-analiz üzerine çalışmalar yapmış
olmak.
TURİZM FAKÜLTESİ
İLAN
NO
BÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.AÇIKLAMA
47GASTRONOMİ VE
MUTFAK SAN.
GASTRONOMİ VE
MUTFAK SAN.
-13Doçentliğini Turizm alanında almış olmak, İçecek menüleri, gıda
neofobisi ve markalaşma alanında çalışmalar yapmış olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
İLAN
NO
BÖLÜMANABİLİM DALIPROF.DOÇ.DER.AÇIKLAMA
48BİTKİ KORUMAENTOMOLOJİ-11Entomoloji Anabilim Dalında, bağ ve sebzelerde zararlı böceklerle biyoteknik mücadele ile insektisit kalıntılarının azaltılması konularında çalışmalar yapmış olmak.
49TARIM EKONOMİSİTARIM POLİKASI VE
YAYIM
-11Doçentliğini Tarım Ekonomisi alanından almış olmak.
Kooperatifçilik, tarım politikaları ve tarımsal pazarlama konularında çalışmalar yapmış olmak.
50TOPRAK BİLİMİ VE
BİTKİ BESLEME
TOPRAK BİLİMİ VE
BİTKİ BESLEME
1--Doçentliğini Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında almış olmak.
Toprakta ağır metaller konusunda çalışmalar yapmış olmak.
BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU
İLAN
NO
BÖLÜMPROGRAMIPROF.DOÇ.DER.AÇIKLAMA
51GIDA İŞLEMEGIDA TEKNOLOJİSİ1--Sürdürülebilir Tarım, Hayvan Besleme ve Hayvansal Gıda Üretimi
konularında çalışmalar yapmış olmak.
ÇANAKKALE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
İLAN
NO
BÖLÜMPROGRAMIPROF.DOÇ.DER.AÇIKLAMA
52BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİBİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI-11Doçentliğini Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında almış olmak. Eğitsel yazılım arayüz tasarımı, mobil oyun, kodlama eğitimi ve karar destek modeli konularında çalışmalar yapmış
olmak.
53ELEKTRİK VE ENERJİELEKTRİK-13Fizik alanında Doçent ünvanı almış olmak. Fotonik/Optoelektronik alanında ultra hızlarda optik, doğrusal olmayan optik, moleküler dinamikler konularında uluslararası indeksli dergilerde yayınlanmış araştırma makaleleri bulunmak.
GELİBOLU PİRİ REİS MESLEK YÜKSEKOKULU
İLAN
NO
BÖLÜMPROGRAMIPROF.DOÇ.DER.AÇIKLAMA
54MUHASEBE VE
VERGİ
MUHASEBE VE VERGİ
UYG.
-11Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanında almış olmak. Nepotizm,
Dış Kaynak Kullanımı, Mobbing, Etik Liderlik konularında çalışmalar yapmış olmak.
LAPSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İLAN
NO
BÖLÜMPROGRAMIPROF.DOÇ.DER.AÇIKLAMA
55FİNANS BANKACILIK VE SİG.BANKACILIK VE
SİGORTACILIK
-13Maliye alanında Doçent ünvanı almış olmak. Kamu Bütçesi ve
Yerel Yönetimler alanında çalışmalar yapmış olmak.
56FİNANS
BANKACILIK VE
SİG.
BANKACILIK VE
SİGORTACILIK
-12Makro İktisat alanında Doçent ünvanı almış olmak. Döviz Kuru
Değişimleri, Enflasyon Hedeflemesi Rejimi ve İşsizlik ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
57PARK VE BAHÇE
BİTKİLERİ
PEYZAJ VE SÜS
BİTKİLERİ YETİŞ.
-11Peyzaj Mimarlığı alanında Doçent ünvanı almış olmak. Optimal Alan Kullanımları ve Aktif Yeşil Alanlar üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademik Personel İlanı Gerekli Evraklar

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı alımına ilişkin gerekli evraklar listesi şu şekildedir;

 • Başvuru Formu,
 • Özgeçmiş,
 • Onaylı Kimlik Kartı,
 • Diplomaların tasdikli örneği,
 • Bilimsel çalışmalar,
 • Hizmet belgesi,
 • Adli Sicil Kaydı,
 • SGK Döküm Belgesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ilgili sayfasından da ilandaki kadrolara başvurabilirsiniz.

Güncel Akademik İlanları Nasıl Takip Ederim?

Üniversitelerin akademik ilanlarını en güncel şekilde takip etmek için sitemizde yer alan Akademik İlanlar sayfası altındaki ilanlara göz atabilirsiniz. Ayrıca düzenli şekilde, yayımlanan ilan haberlerini paylaştığımız  Telegram kanalına ücretsiz abona olup ve güncel ilanlardan kolayca haberdar olabilirsiniz.

Yorum Bırak
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir