Eğlenceli Matematik Nedir Öğren ve Uygula

Matematik, kimya, fizik, biyoloji gibi dersler sosyal bilimlerin yanı sıra eğitimin ilk basamaklarından itibaren bireylere öğretilir.

Eğlenceli matematik öğrenimi analitik düşünme becerisini geliştirmek için bu bakımdan oldukça önemlidir. Okul öncesi ve başlangıç düzeylerinde öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde anlatmak baştan becerilerini geliştirmeyi ve ders başarılarını desteklemeyi sağlayacaktır.

Okul Öncesi Eğlenceli Matematik Eğitimi

Okul öncesi süreç çocukların eğitim hayatına ilk adımı attıkları aşamadır. Bu aşamada yaş gruplarına uygun olarak çeşitli etkinliklerle temel matematik eğitimine başlanır.

Erken çocukluk matematik eğitiminde anlatılacak konunun somutlaştırılması olması önemlidir. Çünkü ilgili yaş grubu için somut bağlamlar kurma becerisi daha yetkindir.

Anlaşılabilirliğin daha etkin olması için somut materyaller aracılığıyla anlatım sağlanabilir.

Sıraya geçerek arkadaşlarını sayma, ahşap harflerle harfleri öğrenme, çubuk, oyun hamuru gibi araçlarla adet tayin etme gibi çalışmalar bu aşamada etkili olabilir.

Klasik yöntemlerin dışına çıkarak öğretim sağlamak öğretmenin hayal gücüne bağlıdır.

BONUS: Pinterest, Weheartit gibi ilham ve fikir uygulamalarından konuya dair fikirler bularak kendinize bir ilham panosu oluşturabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir: Eğitimde Eşitsizlik: Fırsat Eşitliği Mücadelesi

Özel Eğitim Eğlenceli Matematik

Özel eğitim gereksinimleri üzerinde daha hassas düşünülmesi gereken bir konudur. Ders içerisinde kullanılacak materyallerin seçiminden, kullanım biçimlerine kadar özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmelidir.

Özel eğitimde eğlenceli matematik en önemli husus, öğrencilerinizin ilgi alanlarını, rahatsız olduğu obje ve renk gibi detayları bilmeniz olacaktır. Aksi durumda eğlenceli olabilecek bir aktivite karşı taraf için rahatsız edici boyuta gelebilir.

Bu yüzden özel öğretimde matematiği eğlenceli duruma getirmek için, çevresel etkenleri, sınıfınızın imkan verdiği çeşitli alanları kullanabilirsiniz.

Sayı sayma, temel matematik becerileri gibi hususları doğayla ilişkilendirerek, şekillerin tanımını çevrenizde bulunan materyallerle yaparak aktarabilirsiniz.

eğlenceli matematik
Futuristic digital presentation related to mathematic by woman in black shirt

Matematik Dersini Eğlenceli Hale Getirmek İçin Fikirler

Matematik dersi analitik düşünmenin bir sonucudur. Klasik eğitim sistemlerinde ezberci zihniyetle harcanabilecek bir derstir ki bu yüzden çoğu öğrenci derse olan ilgisini kaybedebilir.

Oysa ki matematik dersi hayatın genelindeki ‘problem çözme’ fikrini temele almaktadır. Bu yüzden her çocuk için temelleri sağlam atılmalıdır.

Öğrencilerin matematik dersine olan ilgilerinin artırmak için düz anlatımlardan, klasik tahta kullanımlarından uzaklaşarak kendi imkanlarınız dahilinde eğlenceli matematik dersleri inşa edebilirsiniz.

Eğlenceli matematik için öğrencilerin somut ve soyut düşünce zincirleri arasında bağlantı kurmak oldukça etkili bir yöntemdir.

Örnek 1: Her öğrencinin gözünü bağlaması istenir. Hayal dünyalarında problemleri canlandırarak adım adım çözüm üretmeleri istenebilir.

Eğlenceli matematik için olması gereken şeyler matematiğin ‘mantığını anlama’ noktasına evrilebilmektir. Bir problemin mantığını anlatmak için o problemi sınıfta canlandırabilirsiniz. Havuz problemleri için basit ekipmanla canlandırmalar yapabilirsiniz. Yaş problemleri için öğrencileri aktif olarak ders içinde kullanabilirsiniz.

Kısacası ders içerisinde anlatacağınız konuyu ‘oyunlaştırarak’ sorular sorup düşünmeye sevk ederek öğrenci katılımını hem fiziksel olarak hem zihinsel olarak artırabilirsiniz.

Örnek 2: Problem çözmek için problem tanımlamak ve anlamak önemlidir. Bu yüzden öğrencilerden sınıftaki materyalleri kullanarak bir problem tanımlamalarını ve bunu matematiksel bir sürece adapte etmelerini isteyebilirsiniz.

Örnek 3: Oyun hamuru, balon, çubuk vb. erişimi kolay ürünlerle geometrik şekillerin görüntüsünü sadece görsel olmaktan çıkarabilirsiniz. Böylece cisimler ve şekiller öğrencinin karşısında bulunup soyut boyuttan somut boyuta taşınır. Cisimlerin açık halleri, bunlara göre yapılan hesaplamalar ve diğer geometrik detayları aktarımda gelişme elde edebilirsiniz. Bu noktada oyun hamuru gibi hızlı tepki alabileceğiniz ürünler çocuklara problemin içindeki öğeleri cisimleştirme ve gerçek hayata entegre etme konusunda kolaylık sağlar.

Eğlenceli matematik çalışmaları materyallerinize, anlatacağınız konuya ve yaş grubuna göre farklı bağlamlarda değişiklik gösterebilir. Bununla birlikte çocukların zihinsel gelişimlerine oldukça katkısı olacak bir çalışmadır.

Yorum Bırak
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir