Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Personel Alımı!

Üniversitelerin ilgili bölümlerine personel alımı sıklaştı. Geçtiğimiz haftadan bu yana personel alım ilanları daha çok yayımlanmaya başladı.

Üniversiteler, kendi alanlarına ilişkin farklı dallarda personel ihtiyacını karşılıyor. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’de toplamda 19 adet personel alacağını duyurdu. Bu personeller sözleşmeli olarak kadroda yer alacak. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından şu duyuru yapıldı;

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca 2022 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 19 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Aranan Genel Şartlar

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5- 657 sayılı Kanun’un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak.

6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

9- Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS(P3) puanı, Önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS (P93) ve Lise mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS (P94) puanı esas alınacaktır. Başvuran adayların 60 (atmış) ve üzeri puana sahip olması gerekmektedir.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Personel Alım Başvurusu Nereye ve Ne Zaman Yapılacak?

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 3.Kat 308 nolu oda Beştepe Mah. 192090 Nolu Cad.6/1 27010 Şahinbey/GAZİANTEP

Başvuru Tarihleri:

1-Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.(Başlama: 05/10/2023-19/10/2023 tarihi mesai bitimi)

2-Adaylar, başvurularını Üniversitemiz web sayfasında (https://www.gibtu.edu.tr/personel) yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

3-Fax veya internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4-Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir.

5- E-mail ile gönderilen başvurular dikkate alınmamaktır.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Müracaat İçin İstenilen Belgeler

1- Başvuru formu (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)

2- 2022 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

3- Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi veya E-Devlet üzerinden alınacak karekodlu belge 4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

5- Fotoğraf (1 adet)

6- Belge ve Sertifikaları fotokopisi (İlan şartlarında belirtiliyor ise)

7- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)

8- Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir)

9- S-11 ve S-12 ilan nolu kadrolar için Güvenlik Görevlisi kimlik kartı fotokopisi.

* Vekâlet ile başvurularda sadece noter onaylı vekâlet kabul edilecek olup, vekâletname ile yapılacak başvurularda vekâletnamenin aslı ve vekâlet edenin kimliğinin aslını ibraz etmesi zorundadır.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Alım İlanı

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Yorum Bırak
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir