Konya Teknik Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

Konya Teknik Üniversitesi akademik personel alımı kapsamında 2574 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Konya Teknik Üniversitesi Akademik Atama esaslarına uygun olarak 19 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.

Konya Teknik Üniversitesi Akademik Personel İlanı

İlan kapsamında yapılacak başvurular için uygun esasları ilanın detaylarında yer verilmiştir.

İlan Tarihi: 13.11.2023

Son Başvuru Tarihi: 27.11.2023

Başvuru Şekli: Yüz yüze

Şehir: Konya

Konya Teknik Üniversitesi Akademik Personel Başvuru Evrakları

 • Başvuru Formu
 • Başvuru Taahhütnamesi 
 • AYÖK Belgesi
 • Özgeçmiş
 • Yayın Listesi
 • Doçentlik/Doktora Belgesi
 • Yabancı Dil Belgesi
 • Adli Sicil Kaydı
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Hizmet Belgesi
 • Başvuru Dosyasını içeren USB Bellek (Profesör 6, Doçent 4 ve Dr. Öğr. Üyesi için 5 adet)

Başvuru formu ve Başvuru taahhütnamesi için ilgili kurumun resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu evraklar üniversite resmi ilanı içerisinde yer verilmiş olup, buradan indirerek erişim sağlayabilirsiniz.

Konya Teknik Üniversitesi Akademik Personel Kadroları

ANABİLİM DALI/ PROGRAMIKADROÖZEL ŞART
Arazi YönetimiProfesörLisans ve Lisansüstü eğitimleri ile Doçentlik ünvanını Harita Mühendisliği alanında almış olmak. Toplu taşınmaz değerleme, yapay zekâ modelleme ve endüstriyel simbiyoz konularında çalışmalar yapmış olmak.
Cevher HazırlamaProfesörLisans ve Lisansüstü eğitimleri ile Doçentlik ünvanını Maden Mühendisliği alanında almış olmak. Flotasyon, susuzlandırma, adsorpsiyon, piroliz ve kil mineralleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Temel Bilimleri (Matematik)ProfesörDoçentlik ünvanını Matematik bilim alanında almış olmak. İndirgemeli sayı dizileri, üstel diophant denklemleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
Bilgisayar BilimleriDoçentLisans ve Lisansüstü eğitimleri ile Doçentlik ünvanını Bilgisayar Mühendisliği alanında almış olmak. Graf teorisi ve nokta bulutu işleme alanında çalışmalar yapmış olmak
Çevre BilimleriDoçentLisans ve Lisansüstü eğitimleri ile Doçentlik ünvanını Çevre Mühendisliği alanında almış olmak. Doğal organik maddelerin dezenfeksiyon yan ürün oluşumuna etkileri ve su kirleticilerinin manyetik nanokompozit adsorban/fotokatalizörlerle giderimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Çevre BilimleriDoçentLisans ve Lisansüstü eğitimleri ile Doçentlik ünvanını Çevre Mühendisliği alanında almış olmak. Atıkların piroliz ürünlerinden kompozit malzeme ve yakıt üretimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Arazi YönetimiDoçentLisans ve Lisansüstü eğitimleri ile Doçentlik ünvanını Harita Mühendisliği alanında almış olmak. Arazi toplulaştırması, arazi parçalılığı ve karbon ayak izi konularında çalışmalar yapmış olmak.
MekanikDoçentLisans ve Lisansüstü eğitimleri ile Doçentlik ünvanını İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak. Mekanik Anabilim Dalında ve ön üretimli panellerle yapılmış çerçeve konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Metalurji ve Malzeme MühendisliğiDoçentLisans ve Lisansüstü eğitimleri ile Doçentlik ünvanını Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında almış olmak. Korozyon ve arkeometalurji konularında çalışmalar yapmış olmak.
Metalurji ve Malzeme MühendisliğiDoçentDoçentlik ünvanını Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında almış olmak. Mg alaşımların toz metalurjisi ile üretimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Çevre BilimleriDr. Öğr. ÜyesiLisans ve Lisansüstü eğitimlerini Çevre Mühendisliği alanında yapmış olmak. UV/Klor, Fotokataliz-Sonofotokataliz ve Elektrokimyasal ileri oksidasyon prosesleri ile sulardan organik kirleticilerin giderimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Mineraloji PetrografiDr. Öğr. ÜyesiLisans ve Lisansüstü eğitimlerini Jeoloji Mühendisliği alanında yapmış olmak. Adakitik kayaların petrolojisi, Bimodal volkanizma, Jeokronoloji, Jeolojik Miras ve Femtosaniye laser LIBS ile volkanik kayalar ve arkeolojik numuneler üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Kimyasal TeknolojilerDr. Öğr. ÜyesiLisans ve Lisansüstü eğitimlerini Kimya Mühendisliği alanında yapmış olmak. Polimer kompozitler, antibakteriyel uygulamalar ve karbondioksit tutumu konularında çalışmalar yapmış olmak.
RestorasyonDoçent

Lisans ve Lisansüstü eğitimleri ile Doçentlik ünvanını Mimarlık alanında almış olmak. Kültürel miras koruma ve ileri belgeleme teknikleri konusunda çalışma yapmış olmak.
ŞehircilikDoçentLisans ve Lisansüstü eğitimleri ile Doçentlik ünvanını Şehir ve Bölge Planlama alanında almış olmak. Kentsel Tasarım konusunda çalışmaları bulunmak.
Bölge PlanlamaDr. Öğr. Üyesi Lisans ve Lisansüstü eğitimlerini Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalında yapmış olmak. Bölge Planlama ve İnovasyon Coğrafyası konusunda çalışmalar yapmış olmak. Bölge Planlama konularında ders vermiş olmak.
İş Sağlığı ve GüvenliğiDoçentLisans ve Lisansüstü eğitimleri ile Doçentlik ünvanını Maden Mühendisliği alanında almış olmak. Kazı mekaniği alanında ve yeraltı kömür ocaklarında metan patlaması kazalarının analizi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Gıda TeknolojisiDoçentDoçentlik ünvanını Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi alanında almış olmak. Geleneksel gıdalarda biyojen aminler, gıda patojenlerinin genotiplendirilmeleri ve antibiyotik duyarlılıkları konularında çalışmalar yapmış olmak.
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği DoçentLisans ve Lisansüstü eğitimleri ile Doçentlik ünvanını Fizik alanında almış olmak. Organik alan etkili transistörler, organik ve perovskite güneş hücreleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

Konya Teknik Üniversitesi akademik personel alım ilanı kadroları farklı bölümler için açılmıştır.

Konya Teknik Üniversitesi Akademik Personel Genel Başvuru Koşulları

 • Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
 • Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.
 • Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.
 • Doçent ve Profesör kadrosuna müracaat eden adaylardan doçentlik sözlü sınavını başarmış olma şartı aranır. Doçent ve Profesör kadrosuna başvuru yapan ancak bu şartı sağlamayan adayların ÜAK tarafından oluşturulacak jürilerce yapılacak doçentlik sözlü sınavından başarılı olmaları şarttır.
 • Başvurularda, Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Başvuru Formu, Taahhütname, Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve e-Devletten alınacak güncel Adli Sicil Kaydı belgesi de getirilecektir.
 • İlana başvuru yapan adayların yürürlükteki “Konya Teknik Üniversitesi Akademik Atama – Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları”nda belirtilen asgari şartları sağlamaları gerekmektedir. Akademik Yükseltme ve Ön Değerlendirme Kurulu (AYÖK) ilan son başvuru tarihinden itibaren 15 gün içerisinde toplanarak başvuru dosyalarını inceleyecektir. AYÖK Belgesi almaya hak kazanamayan adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır.
 • Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.
 • Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.
 • Adayların Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmaması gerekmektedir.
 • Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
 • İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir veya düzeltme metni yayımlanabilir.
 • İlanımıza Üniversitemiz web sayfası “http://www.ktun.edu.tr/” adresinden ulaşılabilir.
 • Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Daha fazla güncel ilan için web sitemizin ‘AKADEMİK İLANLAR‘ kısmını takip etmeyi unutmayın.

Yorum Bırak
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir