Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Akademisyen Alımı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Akademisyen Alımı ilanı 08.07.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Farklı bölümlerden 4 öğretim elemanı ve 39 öğretim üyesi alımı olmak üzere toplamda 43 akademisyen alımı yapacak olan üniversitenin kadro sayıları, özel şartları için tüm detaylar yazının devamında…

 • İlan Başlama Tarihi: 08.07.2022
 • İlan Bitiş Tarihi: 01.08.2022
 • Kadro Sayısı: 43
 • Şehir: Niğde
 • Başvuru Şekli:  Şahsen veya Posta yoluyla

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Akademisyen Alımı İlanının Detayları

İlanda öğretim elemanı alımına ilişkin “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Üniversitemizin aşağıda yer alan birimlerine 2547 sayılı Kanun’un 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi, 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.” ibaresine yer verilmiştir.

Ayrıca öğretim üyesi alımı detayları “Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.” şeklinde ifade edilmiştir.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Akademisyen Alımı Öğretim Elemanı Alımı Kadro Detayları

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Akademisyen Alımı Öğretim Elemanı Alımı Kadro Detayları şu şekildedir:

BölümUnvanŞartlar
Grafik SanatlarAraştırma GörevlisiResim-İş Eğitimi Anabilim Dalı lisans mezunu olmak. Resim-İş Eğitimi veya Baskı Sanatları Alanında yüksek lisans yapıyor olmak.
Büro Hizmetleri ve SekreterlikÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)Halkla İlişkiler ve Tanıtım veya Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümlerinden birinden lisans mezunu ve Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ABD tezli yüksek lisans mezunu olmak. Belgelendirmek şartıyla yükseköğretim kurumlarında en az 1 akademik yarıyıl ders vermiş olmak.
Mülkiye Koruma ve GüvenlikÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)Halkla ilişkiler ve Tanıtım veya Kamu Yönetimi lisans mezunu olup mezuniyetinden sonra emniyet hizmetleri sınıfında en az 10 yıl mesleki deneyime sahip olmak. Belgelendirmek şartıyla yükseköğretim kurumlarında en az 1 akademik yarıyıl ders vermiş olmak.
Ulaştırma HizmetleriÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)İşletme veya Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümlerinden birinden lisans mezunu ve Üretim Yönetimi ABD tezli lisansüstü derecesi olmak. Belgelendirmek şartıyla alanında en az 3 yıl iş tecrübesi olmak.
Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı İlanı,

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Akademisyen Alımı Öğretim Üyesi Alımı Kadro Detayları

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Akademisyen Alımı Öğretim Üyesi Alımı Kadro Detayları ise şu şekildedir:

BÖLÜMKADRO UNVANIAÇIKLAMA
FİZYOTERAPİ VE
REHABİLİTASYON
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİDoktorasını ilgili alanda yapmış olmak.
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİDoktorasını ilgili alanda yapmış olmak.
KLİNİK BİLİMLERDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİDiş Hekimliğinde Restoratif Diş Tedavisi alanında uzmanlığını almış olmak. Bulk Fill
Kompozitlerin Bağlanma Dayanımlarıyla ilgili çalışma yapmış olmak.
KLİNİK BİLİMLERDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİDiş Hekimliğinde Ortodonti alanında uzmanlığını almış olmak. Ortodontik Adezivlerle ilgili çalışma yapmış olmak.
ÖZEL EĞİTİMDOÇENTTemel Eğitim (İlk Okuma Yazma ve Türkçe Eğitimi) Bilim Alanında doçent unvanını
almış olmak. Sınıf Öğretmenlerinin Yeterlikleri konusunda çalışmaları olmak.
TEMEL EĞİTİMDOÇENTHayat Boyu Öğrenme Bilim Alanında doçent unvanı almış olmak. Oyun ve Drama üzerine çalışmalar yapmış olmak.
TEMEL EĞİTİMDOÇENTFen Bilgisi Eğitimi Bilim Alanında doçent unvanı almış olmak.Okul Öncesinde Fen
Eğitimi ve Üstün Zekalıların Eğitimi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
TEMEL EĞİTİMDOÇENTOkul Öncesi Eğitimi Bilim Alanında doçent unvanı almış olmak.Davranış Problemleri
üzerine çalışmalar yapmış olmak.
EĞİTİM BİLİMLERİDOÇENTEğitim Yönetimi Bilim Alanında doçent unvanı almış olmak.Eğitim Ekonomisi, Mesleki Teknik Eğitim, Eğitim Ekonomi Politiği üzerineçalışmalar yapmış olmak.
EĞİTİM BİLİMLERİDOÇENTEğitimde Ölçme ve Değerlendirme Bilim Alanında doçent unvanı almış olmak.
Ölçme Değişmezliği ve Ölçek Ayarlama ve Geliştirme Üzerine çalışmalar yapmış olmak.
EĞİTİM BİLİMLERİDOÇENTRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Alanında doçent unvanı almış olmak. Ergenlerde Şiddet ve Saldırganlıkla Baş Etme ve Aile Danışmanlığı konularında
çalışmalar yapmış olmak.
MATEMATİKDOÇENTMatematik Bilim Alanında doçent unvanı almış olmak.Dönüşüm Yarı Grupları,
Doğuray Kümesi ve Haussdorff Serisi konularında çalışmalar yapmış olmak.
KİMYADOÇENTKimya Bilim Alanında doçent unvanı almış olmak.Oksimler, İminooksimler, Schiff
Bazları ve Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi ve Yapılarının Aydınatılması ile ilgili konularda çalışmalar yapmış olmak.
TEKSTİL VE MODA
TASARIMI
DOÇENTTasarım Bilim/Sanat Alanında doçent unvanı almış olmak.Moda Tasarımında
Değerlendirme Konusu üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İKTİSATDOÇENTUluslararası İktisat Bilim Alanında doçent unvanı almış olmak.Uluslararası Politik Ekonomi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
MALİYEDOÇENTMaliye Bilim Alanında doçent unvanı almış olmak. Mali Hukuk alanında çalışmalar yapmış olmak.
KAMU YÖNETİMİPROFESÖRSiyasal düşünceler Bilim Alanında doçent unvanı almış olmak.Siyasal İdeolojiler, Siyaset Felsefesi ve Siyaset Teorisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIKDOÇENTPazarlama Bilim Alanında doçent unvanı almış olmak.Sosyal Medya ve Sosyal Pazarlama konularında çalışmaları olmak.
PEYZAJ MİMARLIĞIDOÇENTPeyzaj Mimarlığı Bilim Alanında doçent unvanı almış olmak. Peyzaj Mühendisliği ve
Drenaj üzerine çalışmalar yapmış olmak.
ŞEHİR VE BÖLGE
PLANLAMA
DOÇENTŞehir ve Bölge Planlama Bilim Alanında doçent unvanı almış olmak.Şehir ve Bölge
Planlama alanında çalışmalar yapmış olmak.
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMADOÇENTŞehirlerde Arazi Kullanımı, İklim Değişikliği, Coğrafi BilgiSistemleri ve Mekansal Analiz konularında çalışmalar yapmış olmak.
HARİTA MÜHENDİSLİĞİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİUzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında doktora derecesine sahip olmak. Kartografik Bina Genelleştirmesi ile ilgili çalışmalarda bulunmuş olmak.
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİBilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.
GIDA MÜHENDİSLİĞİDOÇENTDüşük Maliyetli Elektronik Burunlar, Elektronik Devreler ile Gıda Kalite Seviyelerinin Belirlenmesi ve Yapay Sinir Ağları konularında akademik çalışmaları olmak.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİDOÇENTİnşaat Mühendisliği Bilim Alanında doçent unvanı almış olmak.Zemin
Stabilizasyonu, Taş Kolonlar ve Zeminlerin Modellenmesi konularında çalışma yapmış olmak.
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİAntrenörlük Eğitimi Bölümü lisans mezunu olmak. Hareket ve Antrenman Bilimleri veya Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Anabilim Dallarından birinde doktora derecesine sahip olmak, Kompleks Egzersiz ve Fiziksel Aktivitelere Sağlık İnanç
Durumu üzerine çalışmalar yapmış olmak.
DAHİLİ TIP BİLİMLERİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİTıpta Uzmanlık Eğitimini ilgili alanda yapmış olmak.Kemoterapi Alan Hastalarda Gelişen Kardiyomiyopatiler ile ilgili bilimselçalışması olmak.
DAHİLİ TIP BİLİMLERİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİTıpta Uzmanlık veya Doktora Eğitimini ilgili alanda yapmış olmak. Endometrium Kanserinin Kemoterapisi ile ilgili bilimsel çalışması olmak.
DAHİLİ TIP BİLİMLERİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİTıpta Uzmanlık Eğitimini ilgili alanda yapmış olmak.
DAHİLİ TIP BİLİMLERİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİTıpta Uzmanlık Eğitimini ilgili alanda yapmış olmak.
TEMEL TIP BİLİMLERİDOÇENTTıbbi Biyokimya Bilim Alanında doçent unvanı almış olmak.Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Arjinin Metabolizması ile ilgiliçalışması olmak.
TEMEL TIP BİLİMLERİPROFESÖRFarklı İstatistik Yöntemlerle Varyans Unsurlarının Tahmini ve Etki Büyüklüğü ile Testin Gücünün Örneklem Büyüklüğü Üzerindeki Etkileri konularında bilimsel çalışmalar yapmak.
CERRAHİ TIP BİLİMLERİDOÇENTTıpta Uzmanlık Eğitimini ilgili alanda yapmış olmak.
CERRAHİ TIP BİLİMLERİDOÇENTTıpta Uzmanlık Eğitimini ilgili alanda yapmış olmak.Savaş Koşullarının Cerrahi Yoğun Bakıma Etkisi ile ilgili bilimsel çalışmasıolmak.
CERRAHİ TIP BİLİMLERİDOÇENTTıpta Uzmanlık Eğitimini ilgili alanda yapmış olmak. Göz Hastalıkları BilimAlanında doçent unvanı almış olmak.Pterjium Fibroblastlarına Anjiotensin Reseptör
Blokörlerinin Etkisi konusundaçalışmaları olmak.
CERRAHİ TIP
BİLİMLERİ
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİTıpta Uzmanlık Eğitimini ilgili alanda yapmış olmak. Kornea Nakli ile ilgili bilimsel
çalışması olmak.
CERRAHİ TIP
BİLİMLERİ
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİTıpta Uzmanlık Eğitimini ilgili alanda yapmış olmak. Paratiroid Kanserleri ile ilgili
bilimsel çalışması olmak.
MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİKDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİLisans, yüksek lisans ve doktorasını Jeoloji Mühendisliği alanında yapmışolmak. En az C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı belgesine sahip olmak.İş Sağlığı ve Güvenliği
alanında lisansüstü ders verme tecrübesine sahip olmak.
PAZARLAMA VE REKLAMCILIKDOÇENTPazarlama Bilim Alanında doçent unvanı almış olmak.Dijital Pazarlama, E-ticaret, Küresel Pazarlama, Pazarlama Etiği konularında çalışmalar yapmış olmak.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Akademisyen Alımı İlanına ilişkin tüm detayları üniversitenin duyuru sayfasından inceleyebilirsiniz!

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Akademisyen Alımı İstenen Evraklar

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Akademisyen Alımı İstenen Evraklar aşağıda verilmiştir:

 • Başvuru formu,
 • Özgeçmiş,
 • 2 adet fotoğraf,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi,
 • Yabancı dil sınav sonuç belgesi,
 • Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine uygun doldurulan
  EK-2 yayın listesi ve puanlama tablosu,
 • EK-3 Genel Değerlendirme tablosu,
 • Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet fiziki dosyayı

Güncel Akademik Kadro İlanları Nasıl Takip Edebilirim?

2022 yılındaki akademik kadro ilanları haberlerini internet sitemizde düzenli bir şekilde yayınlıyoruz. Güncel akademik personel alım haberlerini sitemizdeki Akademik İlanlar başlığı altında paylaşıyoruz. Sitemizde yayımlanan akademik personel ilanları haberlerine sosyal medyadan da ulaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken Telegramdan bizi takip etmek ve bildirimleri açık tutmak!

Yorum Bırak
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir