Okul Müdürü Maaşı 2024: Ne Kadar Oldu? Şartları…

Son zamanlarda hem asgari ücrete hem de memura 6 ayda bir zam yapılmaktadır. Yıllık enflasyon verilerine bakıldığında 6 ayda bir gelen zam, memur maaşını da belirli bir oranda etkilemektedir. Bu memurlar arasında okul müdürü maaşı en çok merak edilen konulardan birisidir.

Güncel okul müdürü maaşlarını sizlere aktaracağız. Anaokulu, ilkokul ve lise müdürü maaşlarını da yazı içerisinde inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda milli eğitim müdürü, ilçe milli eğitim müdürü ve okul müdür yardımcısı maaşlarını da bu yazımızda bulabilirsiniz.

Okul Müdürü Maaşı 2024 – Güncel

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak çalışan ve eğitim sisteminin üst düzey yöneticilerinden sayılan okul müdürleri ne kadar maaş alıyor bir bakalım.

Kamu personeli maaş skalası çerçevesinde maaş alan okul müdürlerinin maaş oranları çalıştığı kuruma, okulun büyüklüğüne ve atandığı bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

 • 2024 okul müdürü maaşı 38.000 TL ile 50.000 TL arası değişiklik göstermektedir.

Çalışma koşullarına okul müdürlerinin aylık kazançları değişmektedir. Okul müdürü maaşı 2024 verilerine göre konuştuğumuz taktirde şu şekildedir:

 • Bir okul müdürünün en düşük maaşı 38.000 TL,
 • En yüksek maaşı ise 50.000 TL’dir.

NOT: Mesleğe yeni başlayan bir okul müdürü ortalama 38.000 TL kazanmaktadır. 2 sene okul müdürü olarak çalışan bir memurun maaşı ortalama 40.000 TL‘dir. 3 yıl ve daha fazla okul müdürü olarak çalışmış kişiler ise 40.000 TL – 50.000 TL arası ücret almaktadır.

Devlet Okul Müdürü Maaşı

okul müdürü maaşı
okul müdürü maaşı

Bilinenin aksine devlette çalışan okul müdürleri devlette çalışan öğretmenlerden daha fazla ücret almıyor. Hatta derece, kıdem, aile ve çocuk yardımı alan öğretmenler birçok okul müdüründen daha fazla maaş almaktadır.

Devlet eğitim kurumlarında okul müdürü maaşı şu şekildedir:

 • Devlet okul müdürü maaşı 38.000 TL‘den başlamaktadır. Ortalama maaşlar ise 45.000 TL civarındadır.

Devlet okullarından müdür olanlar haftada 24 saat derse girerek ek ders ücreti de alabilirler. Devlette çalışan okul müdürleri aylık 3.000 TL’ye yakın ek ücret alırlar. Böylelikle okul müdürleri ek ders ücreti ile aylık maaşlarını biraz da olsa yukarı çekebilmektedirler.

Anaokulu Müdürü Maaşı

Anaokulunda görev alan bir okul müdürünün haftalık 26 saat ek ders verme hakkı vardır. Böylelikle ek ders ücreti ile maaşı 3000 TL kadar artış gösterebilir.

Anaokulu okul müdürü maaşı ortalama olarak şu şekildedir:

 • Anaokulu müdürü maaşı 2024 senesinde ortalama 40.000 TL‘dir.

İlginizi çekebilir: Emekli Öğretmen Maaşı

İlkokul Müdür Maaşı

İlkokul müdür maaşı da her devlet okulunda olduğu gibi sabittir. Okul müdürlerinin maaşları çalıştığı kuruma, çalıştığı okulun büyüklüğüne ve atandığı bölgeye göre değişiklik gösterse de ortalama bir ücret vardır.

İlkokulda görev yapan okul müdürü maaşları 2024 yılında şu şekildedir:

İlkokul müdür maaşı da devlette çalışan diğer okul müdürleri gibi ortalama 40.000 TL civarındadır.

Lise Müdür Yardımcısı Maaşı

Devlette görev alan bir lise müdür yardımcısı maaşı yine devlette görev yapan bir öğretmen maaşından farksızdır.

Liselerde görev yapan okul müdür yardımcısı maaşı şu şekildedir:

Bir lise müdür yardımcısı ortalama 35.000 TL gibi bir maaş alır.

Lise müdür yardımcısı haftalık 19 saat ek ders vererek maaşına 2.500 TL kadar ek bir gelir de sağlayabilir.

Okul Müdür Yardımcısı Maaşı

okul müdür maaşları
okul müdür maaşları

Okul müdür yardımcısı maaşı da normal okul müdürleri gibi aynı seviyelerdedir. Devlette çalışan hiçbir okul müdür yardımcısı hali hazırda öğretmenlik yapan birisinden daha fazla maaş almamaktadır.

Ancak okul müdürlerinde olduğu gibi okul müdür yardımcıları da haftada 19 saat ek ders verme hakkına sahiptirler. Böylelikle maaşlarına yaklaşık 2.500 TL kadar ücret eklenir.

Okul müdür yardımcısı maaşları 2024 yılıyla birlikte şu şekildedir:

Okul müdürü yardımcısı maaşı ortalama 36.000 TL‘dir.

NOT: Okul müdürü maaşları ortalama olarak verilmiştir. Çalışılan kurum, ek ücretler, kıdem ve derece gibi faktörler aylık kazançları etkilemektedir.

Milli Eğitim Müdürü Maaşı

Bakanlığın eğitim politikasını ve stratejik planlamalarını mevzuata göre yönlendiren, yöneten ve deneyleyen kişiye Milli Eğitim Müdürü denir.

İl milli eğitim müdürü maaşları ortalama olarak şu şekildedir:

Ocak 2024 verilerine göre milli eğitim müdürü maaşı ortalama 60.000 TL‘dir.

Öneri: Matematik Öğretmeni Maaşları

İlçe Milli Eğitim Müdürü Maaşı

Görev aldıkları ilçedeki eğitim kurumlarının yönetimine liderlik yapan İlçe Milli Eğitim Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak çalışırlar.

İlçe milli eğitim müdürü maaşları 2024 yılında şu şekildedir:

İlçe milli eğitim müdürü maaşı ise ortalama 55.000 TL civarındadır.

Okul müdürü maaşı 2024 yılı itibariyle bu şekildeydi. Şimdi meslek hakkında daha geniş bilgiler verelim…

Okul Müdürü Görevleri Neler?

okul müdürü görevleri
okul müdürü görevleri

Okul müdürü maaşını öğrendik. O halde okul müdürü görevlerine de kısaca göz atalım.

Milli Eğitim’in amaçladığı kıstaslar doğrultusunda çalıştığı okulun eğitim ve öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesinden sorumlu kişiye okul müdürü denir.

Okul müdürünün görevlerini şunlardır;

 • Okulun politika ve prosedürlerini sürekli gözetim altında tutmak,
 • Okul bütçesini yönetmek,
 • Okulda çalışacak kurum personelinin işe alımıyla ilgilenmek,
 • Okulunda görev alan öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği müfredatı işlediğinden emin olmak,
 • Okulda eğitim gören öğrencilerine akademik ve mesleki hedefleri için rehberlik etmek,
 • Okulundaki öğretmenler için mesleki gelişim teşvikinde bulunmak ve profesyonel gelişim programları sunmak,
 • Okulda çalışan hademe, güvenlik ve temizlik personellerinin görevlerini koordine etmek,
 • Yeni atanan/alınan öğretmenlerin işe alım süreçlerini yönetmek ve bireysel rollerini açıklamak,
 • Destekleyici bir çalışma ortamı hazırlamak,
 • Hem çalışanlar hem öğrenciler için disiplini korumak,
 • Okul içi gerekli malzemelerin alımını yönetmek, ödemelerini sağlamak ve faturalarını arşivlemek,
 • Okul kütüphanesinin kaynaklarını genişletmek,
 • Diploma, tasdikname, öğrenim belgesi, sözleşme gibi belgelerin onayını vermek ve imza atmak,
 • Milli Eğitim Bakanlığının eğitim ve öğretim hakkında planladığı mevzuat değişikliklerini kontrol etmek.

Okul müdürü maaşı ilginizi çekiyor mu? O halde mesleğe giriş şartlarını inceleyin!

Okul Müdürü Olma Şartları Nelerdir?

okul müdürü nasıl olunur
okul müdürü nasıl olunur

Okul müdürü maaşını ve sorumluluklarını hep birlikte incelemiştik. Şimdiyse okul müdürü olma şartlarını kısaca sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Okul müdürü olmak için aranan genel şartlar şu şekildedir;

 • Üniversitelerin eğitim fakültesinden mezun olmak,
 • MEB kadrosunda en az 2 sene öğretmenlik yapmak,
 • Eğitim yönetimi sertifikasına sahip olmak,
 • Yönetmelikte belirtilen sınavlarda başarı oranını yakalamak,
 • Görevlendirileceği eğitim kurumuna öğretmen olarak da atanabilecek nitelikte olmak ve bu eğitim kurumunda ders verebilecek nitelikte olmak,
 • Son 4 yıl içerisinde herhangi bir adli ya da idari soruşturmaya karışmamış olmak,
 • Zorunlu görevini tamamlamış veya muaf olmak.

Okul müdürü olmak için aranan bazı özel şartlar da bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir;

 • Kurucu müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak en az 1 sene görev almış olmak,
 • Bakanlığa bağlı şube müdürlüğünde veya daha üst ünvanlı bir kadroda asaleten görev yapmış olmak.

Atanacağı eğitim kurumuna göre okul müdürü olmak isteyen bir adayda aranan özel şartlar ise şu şekildedir;

 • Meslek ve teknik liselerde görevlendirilecek müdürün atölye, laboratuvar veya mesleki dersleri öğretebilecek kapasitede olması,
 • İmam hatip liselerinde müdür olacak bir adayın hali hazırda imam hatip lisesi mesleki dersi öğretmeni olması,
 • Özel eğitim kurumlarında görevlendirilecek adayın özel eğitim öğretmeni olması,
 • Fen lisesinde müdür olacak bir adayın fizik, kimya veya biyoloji öğretmeni olması,
 • Sosyal bilimler lisesinde müdür olarak görevlendirilecek adayın Türk dili ve edebiyatı, felsefe, coğrafya, psikoloji, tarih veya yabancı dil öğretmeni olması,
 • Güzel sanatlar lisesinde müdür olarak görevlendirilecek adayın güzel sanatlar öğretmeni olması,
 • Spor lisesinde müdür olacak bir adayın ise beden eğitimi öğretmeni olması şartı aranır.

Okul müdürü maaşının çok iyi durumda olduğunu gördük. Peki, okul müdürü nasıl olunur? İşte yanıtı…

Devlette Okul Müdürü Nasıl Olunur?

okul müdürü nasıl olunur
okul müdürü nasıl olunur

Okul müdürü nasıl olunur sorusunu sizler için maddeler halinde cevapladık;

 • Okul müdürü olmak için öncelikle üniversitelerin eğitim fakültesinden herhangi bir öğretmenlik bölümünden mezun olmak gerekir,
 • KPPS ile atanma sonrası en az 2 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Okul Müdürlüğü Sınavına yani Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavına (EKYS) girilir,
 • Adayın, ÖSYM tarafından yapılan bu sınavın test kısmından 60 ve üzeri alması beklenir. Adayın aldığı sonuç 3 yıl boyunca geçerlidir,
 • Yazılı sınavdan başarılı puan alan adaylar sözlü sınava tabii tutulurlar ve başarılı sayılmaları için 60 üzeri puan almaları beklenir,
 • Yazılı sınav puanının %80’i ve sözlü sınav puanının %20’si hesaplanır ve esas puan ortaya çıkar.

İlginizi çekebilir: Akademisyen Nasıl Olunur

Okul Müdürü İş İlanları

Okul müdürü maaşını, müdür olma şartlarını ve adımlarını tek tek inceledik. O halde okul müdürü iş ilanları için aşağıdaki siteleri ziyaret edebilirsiniz;

Son olarak okul müdürü maaşları ile ilgili sıkça sorulan soruları yanıtlayalım:

Sıkça Sorulan Sorular

Sizler için okul müdürü maaşı hakkında sıkça sorulan soruları yanıtladık.

Emekli okul müdürü maaşı ne kadar?

Bir emekli okul müdürü maaşı 23.000 TL ile 24.000 TL arasında değişiklik gösterir. Hizmet yılına göre emekli maaşı farklılık gösterebilir.

Okul müdürleri ne kadar alıyor?

Okul müdürü maaşı 2024 verilerine göre ortalama 40.000 TL civarındadır. Görev süresi arttıkça ücret de artış göstermektedir. Örneğin, mesleğinin ilk yıllarında 38.000 TL kazanan bir okul müdürü, iki sene sonra 40.000 TL kazanabilmektedir. Daha uzun süre görev yapan okul müdürü maaşları ise 50.000 TL‘yi bulabilmektedir.

Yorum Bırak
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir