Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

09.08.2023 tarihinde Resmî Gazete’nin Akademik İlanlar başlığı altında Türk Hava Kurumu Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı yayınladı. Bu ilana göre Türk Hava Kurumu Üniversitesi 21 öğretim üyesi alımı gerçekleştirecek! Başvuru sürecini, alımı yapılacak kadroları, adaylardan istenen belgeleri ve özel şartları detaylı bir şekilde açıkladık.

 • İlan Tarihi : 09.08.2023
 • Son Başvuru Tarihi : 23.08.2023
 • Kadro Sayısı : 21
 • Şehir : Ankara
 • Başvuru Şekli : Şahsen veya posta yoluyla

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı DETAYLARI

Resmi Gazete’de 09.08.2023 tarihinde yayımlanan Türk Hava Kurumu Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanında ”Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri ile Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Elemanı Yükseltilme, Atanma ve Görev Süresi Uzatma Yönergesi uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı statüde Öğretim Elemanı alınacaktır.
Başvuruda bulunacak Öğretim Üyesi adayların, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Elemanı Yükseltilme, Atanma ve Görev Süresi Uzatma Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamaları ve bunları sağladıklarını başvuru dilekçelerinde beyan etmeleri gerekmektedir.”
 ifadesi yer almıştır.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı KADROSU

08.08.2023 tarihinde Resmî Gazete’de Türk Hava Kurumu Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı yayınlandı. Alınacak 21 öğretim üyesinin hangi bölümlerden olduğu ve aranılan nitelikler tabloda yer almaktadır. Bunun yanı sıra, farklı ünvanlardaki öğretim üyelerinin Türk Hava Kurumu Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğüne teslim etmeleri gereken belgeler de tablonun devamındadır. Başvuruda bulunmak isteyen öğretim üyesi adayları tabloyu inceleyebilir.

FAKÜLTE/MYOBÖLÜMÜNVANADETARANAN NİTELİKLER
Mühendislik FakültesiBilgisayar MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi1-Lisans derecesini Bilgisayar Mühendisliği alanında almış olmak.
-Doktora derecesini Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanlarından birinden almış olmak.
-SCI veya SCI-E kapsamında dergi makaleleri yayınlamış olmak.
-Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.
Mühendislik FakültesiBilgisayar MühendisliğiAraştırma Görevlisi1-Lisans derecesini üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanında almış olmak.
Mühendislik FakültesiMakine MühendisliğiDoçent1-Lisans, Yüksek Lisans ve doktora derecesini Makine Mühendisliği veya İmalat Mühendisliği alanlarından birinden almış olmak.
-Doçentlik derecesini Makine Mühendisliği alanından almış olmak.
-SCI veya SCI-E kapsamında dergi makaleleri yayınlamış olmak.
-Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.
-Tercihen imalat teknolojileri veya kompozit malzemeler analizi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik FakültesiYazılım MühendisliğiAraştırma Görevlisi1-Lisans derecesini üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanında almış olmak.
Mühendislik FakültesiYazılım MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi1-Lisans derecesini Bilgisayar Mühendisliği alanında almış olmak.
-Doktora derecesini Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanlarından birinden almış olmak.
-SCI veya SCI-E kapsamında dergi makaleleri yayınlamış olmak.
-Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği (İngilizce) Dr. Öğr. Üyesi1-Doktora derecesini Uçak Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği veya Makine Mühendisliği alanlarından birinden almış olmak.
-Tercihen SCI veya SCI-E kapsamında dergi makaleleri yayınlamış olmak.
-Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.
İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) Doçent1-Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecelerinin en az birini İşletme alanından almış olmak.
-Doçentlik derecesini Finans alanından almış olmak.
-SCI, SCI-E, AHCI veya SSCI kapsamından birinde dergi makaleleri yayınlamış olmak.
-Tercihen tedarik zinciri finansı konularında çalışmalar yapmış olmak.
-Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.
Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümü (İngilizce) Prof.1-Doktora derecesini veya Doçentlik unvanını Mühendislik, Fen Bilimleri ve Matematik temel alanlarından birinden almış olmak, alanında
akademik ve bilimsel çalışmaları bulunmak.
-Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından Pilotaj Bölüm derslerini vermek üzere yetkilendirilmiş olmak.
-Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.
Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümü (İngilizce) Dr. Öğr. Üyesi1-Doktorasını Havacılık Yönetimi veya Uçak Mühendisliği veya Hava Trafik Kontrol veya Havacılık İşletmeciliği veya Havacılık Elektrik ve
Elektroniği veya Uçak Gövde ve Motor Bakımı alanlarından birinden almış olmak.
-Tercihen Havacılık ile ilgili sertifikasyon ve deneyime sahip olmak. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından Pilotaj Bölümü derslerini vermek üzere yetkilendirilmiş olmak.
-Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.
Ankara Havacılık Meslek
Yüksekokulu
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma
Teknolojileri Bölümü Uçak Teknolojisi
Programı
Öğr. Gör.1-Lisans derecesini Uçak Gövde Motor Bakım, Uçak Bakım ve Onarım, Uçak Gövde ve Motor Bakımı veya Uçak Elektrik Elektroniği alanlarından almış olmak.
-Uçak Gövde ve Motor Bakımı, Havacılık Elektrik ve Elektroniği veya Sivil Havacılık Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
-SHY-145 onaylı hava aracı bakım kuruluşunda (MRO) en az 2 yıl çalışmış olmak.
İzmir Havacılık Meslek
Yüksekokulu
Ulaştırma Hizmetleri
Bölümü Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Programı
Öğr. Gör.1-Havacılık Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği veya İşletme alanlarından birinde lisans ya da yüksek lisans derecesine sahip olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla asgari bir yıl kabin amirliği tecrübesi olmak koşuluyla en az 5 (beş) yıl kabin memuru olarak çalışmış olmak.
-ercihen DGR, CRM, İş Sağlığı ve Güvenliği ve İlk Yardım gibi sektörle ilgili sertifikalardan birine sahip olmak.
REKTÖRLÜK
Yabancı Diller BölümüÖğr. Gör. 10-Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim-Tercümanlık ve İngiliz Dil
Bilimi bölümlerinden mezun olmak.
-En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak.
-YDS veya eşdeğer bir İngilizce sınavından 100 üzerinden en az 90 puan almış olmak.

NOT: Öğretim Görevlileri için tüm programlarda ALES Puanının en az 70 olması gerekmektedir.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İçin BAŞVURU

Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi ilanı için başvurular ilan tarihinden (09.08.2023) son başvuru tarihine kadar (23.08.2023) sürecektir. Başvurular, Türk Hava Kurumu Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğüne adaylardan istenen belgeler ile şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Adaylara verilen süre içinde yapılmayan ve eksik evrak ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Bunun yanı sıra, yurt dışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi web sitesi üzerinden de güncel ilanları takip edebilirsiniz.

BAŞVURU VE İLETİŞİM YERİ

 • Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları Müdürlüğü
 • Adres: Türkkuşu Kampüsü Bahçekapı Mah. Okul Sok. No:11 06790 Etimesgut/ANKARA
 • Tel: 444 84 58 
 • Faks: (0312) 342 84 60

İnceleyebilirsiniz: Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İçin GEREKLİ BELGELER

Türk Hava Kurumu Üniversitesi öğretim üyesi alımı için adaylardan istenilen belgeler farklılık göstermektedir;

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
 • Başvurdukları birim ve anabilim dalı ile istenen kriterleri sağladığını belirten dilekçe
 • Özgeçmiş
 • Yayın listesi
 • Nüfus cüzdanı örneği (barkodlu e-Devlet çıktısı)
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (barkodlu e-Devlet çıktısı)
 • EK-1 formunun doldurulmuş hali (www.thk.edu.tr)
 • Profesör ve Doçent kadroları için: Onaylı Doçentlik Belgesi fotokopisi
 • Dr. Öğretim Üyesi kadroları için: Noterce veya belgenin alındığı kurum tarafından onaylanmış ((Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora) diploma fotokopileri (yurt dışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir.)
 • Bilimsel çalışma ve yayınlarının olduğu 1 adet dosya ile Doktor Öğretim Üyeleri ve Doçentler için 4 adet USB, Profesörler için 6 adet USB bellek
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
 • Fotoğraflı Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Elemanı Başvuru Formu (www.thk.edu.tr internet adresinden temin edilerek eksiksiz doldurulmuş olmalı)
 • Nüfus cüzdanı örneği (barkodlu e-Devlet çıktısı)
 • Özgeçmiş
 • Noterce veya belgenin alındığı kurum tarafından onaylanmış lisans veya yüksek lisans diploması, transkript (devam ediyor ise öğrenci belgesi)
 • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge
 • ALES ve yabancı dil puanını belirten belgeler

En Yeni Akademik Personel Alım İlanlarını Nasıl Takip Edebilirim?

En yeni akademik personel ilanları sitemizde yer alan Akademik İlanlar sayfasında yer almaktadır. Resmi Gazete’de yer alan akademik ilanları haber formatı ile sitemizde paylaşmaktayız. Güncel personel alımı ilanlarından haberdar olmak için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Yorum Bırak
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir