Yaşar Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

Yaşar Üniversitesi Akademik Personel alımı yapacağını 07.03.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla duyurdu. İlana göre Yaşar Üniversitesi 9 akademisyen alımı yapacak. Akademik personellerin hangi bölümlerden alınacağı ve başvuru şartları gibi detayları yazımızda derledik.

 • Duyuru Başlama Tarihi: 07.03.2024
 • Son Başvuru Tarihi: 21.03.2024
 • Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi: 27.03.2024
 • Giriş Sınavı (Yazılı) Tarihi: 29.03.2024
 • Nihai Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 03.04.2024

Yaşar Üniversitesi Akademik Personel Öğretim Üyesi Alımı İlanı Detayları

Yaşar Üniversitesi öğretim üyesi alımına ilişkin detaylara şu şekilde yer verilmiştir:

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden:
“Üniversitemiz ilgili Birimlerine 2547 sayılı Kanun ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”, Üniversitemiz resmi erişim sayfasında yayımlanan “Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmeler Hakkında Yönerge”de belirtilen kıstasları yerine getirmiş olmak kaydıyla ilgili alanlarda uzmanlaşmış öğretim üyeleri alınacaktır.”

Yaşar Üniversitesi Akademik Personel Öğretim Üyesi Kadroları

Yaşar Üniversitesi akademik personel alımı kadrolarına ilişkin detaylara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Fakülte/YüksekokulBölüm/ProgramKadro ÜnvanıKadro SayısıUzmanlık Alanı
Mühendislik
Fakültesi
Makine
Mühendisliği
Bölümü (*)
Prof. Dr/
Doç. Dr
veya Dr.
Öğr.Üyesi
1Doktora derecesini ve Doçentlik derecesinden en az birini Makine Mühendisliği
bilim alanından almış olmak. Malzeme Bilimi, Katı Cisimler Mekaniği,
Konstrüksiyon ve İmalat, Makine Teorisi ve Dinamiği, Mekanik Titreşimler,
Mekanizma Tekniği, Biyomekanik alanlarından bir ya da birkaçında eğitim, araştırma
ve yayınlar yapmış olmak. Prof.Dr. ve Doç.Dr. kadroları için Yükseköğretim
kurumlarında bu alanlarda ders verme deneyimi bulunmak. Tercihen yurt dışı
çalışma, proje veya endüstri deneyimine sahip olmak.
Mühendislik
Fakültesi
Yazılım
Mühendisliği
Bölümü (*)
Dr.
Öğr.Üyesi
1Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Bilgisayar Mühendisliği alanından almış
olmak. Yapay Sinir Ağları, Doğal Dil İşleme ve Ayrık Matematik alanlarından bir ya
da birkaçında araştırma ve yayınlar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında
ilgili alanda ders verme deneyimi bulunmak.
Meslek
Yüksekokulu
Gıda Teknolojisi
Programı
Dr.
Öğr.Üyesi
1Doktora derecesini Biyomühendislik alanında almış olmak. Gıda Mikrobiyolojisi,
Biyoteknoloji alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış olmak.
Yükseköğretim kurumlarında ilgili alanda ders verme deneyimi bulunmak.

Yaşar Üniversitesi akademik personel alımı kadrolarına ilişkin daha detaylı bilgi için Yaşar Üniversitesi resmi sitesi ilgili sayfayı inceleyiniz.

yaşar üniversitesi akademik personel

Yaşar Üniversitesi Akademik Personel Alımı İlan İstenen Evraklar

Yaşar Üniversitesi toplamda 3 akademisyen alacaktır. Başvuru şartları ise şu şekildedir;

 • Başvuru Şartları:
 • *657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 • *Bir adet başvuru dilekçesi, son altı ay içinde çekilmiş üç adet biyometrik fotoğraf, onaylı nüfus cüzdanı sureti, adli sicil ve arşiv kaydı sorgulaması sonuç belgesi (e-Devlet üzerinden “Resmi Kuruma Hitaben” alınacak barkotlu belge),
 • Doçentlik ve Doktora belgelerinin resmi onaylı örnekleri ile diğer öğrenim belgeleri (belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir),
 • YÖK formatlı güncel özgeçmiş ve yayın listesi, başlıca araştırma eserleri ile bilimsel çalışma ve yayınları, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmaları, eğitim-öğretim faaliyetlerini,
 • Yabancı dil (İngilizce) sınav sonuç belgeleri (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) içeren
 • PDF formatında hazırlanmış; Profesör kadrosu için beş adet, Doçent kadrosu için dört adet taşınabilir bellek ile Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için dört adet taşınabilir bellek hazırlanarak ilgili Fakülte Dekanlığına başvurulması gerekmektedir.
 • *Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca onaylanmış denkliğinin olması şarttır.
 • *Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
 • (*)Eğitim-öğretim dili İngilizce olduğundan, başvuracak adayların “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”teki genel şartlar ile bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin yedinci fıkrasının (ç) bendine ilişkin 18.05.2021 tarih ve 31485 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan asgari 85 (seksen beş) puan şartını sağlamaları gerekmektedir.
 • *T.C. Yaşar Üniversitesi Senatosu’nun 28.12.2021 tarih ve 445 sayılı toplantı kararı gereği, Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi kadrolarına yapılacak atamalarda, adaylarda yabancı dil (İngilizce) 100 (yüz) tam puan üzerinden asgari 65 (altmış beş) puan almış olmak şartı aranır.
 • *Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Başvurular T.C. Yaşar Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol No: 37-39 PK. 35100 Bornova – İZMİR adresine şahsen veya kargo ile yapılabilir.
 • İnternet üzerinden başvuru kabul edilmez. Kargo ile yapılan başvuruların, son başvuru tarihine kadar üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İdare, gerekli gördüğü takdirde “ilanın” her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

Yaşar Üniversitesi Akademik Personel Araştırma Görevlisi Alım İlanı

Yaşar Üniversitesi araştırma görevlisi alımına ilişkin detaylara şu şekilde yer verilmiştir:

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden:
“Üniversitemiz ilgili Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te belirtilen şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla araştırma görevlileri alınacaktır.”

Yaşar Üniversitesi Akademik Personel alımına ilişkin kadrolar şu şekildedir:

Fakülte/YüksekokulBölümKadro ÜnvanıKadro SayısıALES/YDSAranan Şartlar
Mühendislik
Fakültesi
Elektrik-
Elektronik

Mühendisliği
Bölümü (*)
Araş.Gör.1ALES SAY
Puanı 70/
İngilizce Dil
Puanı 80
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden lisans mezunu
olmak. Bu alanda tezli yüksek lisans programına kayıtlı olmak.
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Bilişim
Sistemleri Bölümü
(*)
Araş.Gör.1ALES EA-
SAY Puanı

70/
İngilizce Dil
Puanı 80
Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği,
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar
Bilimleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği,
Yazılım Geliştirme, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve bu alanlardan
birinde tezli yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak.
Uygulamalı Bilimler YüksekokuluGastronomi ve
Mutfak Sanatları
Bölümü
Araş.Gör.1ALES SÖZ
Puanı 70/
İngilizce Dil
Puanı 70
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden lisans mezunu
olmak. Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında tezli yüksek
lisans veya doktora programına kayıtlı olmak.
Hukuk FakültesiKamu Hukuku
Bölümü, İdare
Hukuku Anabilim
Dalı
Araş.Gör.1ALES SÖZ
Puanı 70/
İngilizce Dil
Puanı 70
Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında
tezli yüksek lisans programına kayıtlı olmak.
Hukuk FakültesiÖzel Hukuk
Bölümü, Deniz
Hukuku Anabilim
Dalı
Araş.Gör.1ALES SÖZ
Puanı 70/
İngilizce Dil
Puanı 70
Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. Özel Hukuk alanında tezli
yüksek lisans programına kayıtlı olmak.
Hukuk FakültesiÖzel Hukuk
Bölümü, Medeni
Hukuk Anabilim
Dalı
Araş.Gör.1ALES SÖZ
Puanı 70/
İngilizce Dil
Puanı 70
Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. Özel Hukuk alanında tezli
yüksek lisans programına kayıtlı olmak.

Araştırma Görevlisi Alımı Detayları

Yaşar Üniversitesi araştırma görevlisi alımına ilişkin genel şartlar şu şekildedir:

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) alanlarındaki puan türünde 100 üzerinden asgari 70 puan almış olmak (ALES sınav muafiyetinden yararlanacak adayların, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. ALES sınavı, sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.)
 • Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
yaşar üniversitesi akademik personel

Yaşar Üniversitesi araştırma görevlisi alımına ilişkin özel şartlar şu şekildedir:

 • Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için, giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
 • Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

Akademik Personel Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

 • *Adayların başvurduğu Bölüm/Programı belirten, ilgili akademik birim yönetimine hitaben yazılmış bir adet imzalı başvuru dilekçesi, (https://ik.yasar.edu.tr/formlar/) linkinden erişilen (İlana Başvuru Formları> Araş.Gör.-Öğr.Gör. Başvuru Dilekçe örneği ve Aday Başvuru formu) çıktı alınıp güncel iletişim bilgileri eksiksiz yazılmalıdır).
 • Son 6 ayda çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf, güncel özgeçmiş, resmi (onaylı) nüfus cüzdanı sureti, lisans mezuniyet (doktora yapanların ek olarak yüksek lisans mezuniyet) belgesi ile lisans not dökümünün (transkript) resmi (onaylı) örnekleri, (şahsen başvurularda diplomaların asıllarının; Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış denklik belgelerinin asıllarının getirilmesi önemle rica olunur, fotokopi kabul edilmez).
 • Öğrenim görülen üniversitesinden yüksek lisans/doktora programına kayıtlı öğrenci olduğunu belgeleyen, başvuru süresi içerisinde alınmış güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi ve not dökümleri (transkript). Yüksek lisans not dökümünde programın tezli olduğu belirtilmemişse, tezli programa kayıtlı olduğunu beyan eden resmi (onaylı) ek belge ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Yabancı dil (İngilizce) resmi (onaylı) belge örneği (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen İngilizce sınav sonuç belgesi).
 • Erkek adayların, askerlik durumu (mahkeme veya bakaya durumunda olmamak) resmi (onaylı) belgesi.
 • Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sorgulaması Sonuç Belgesi (e-Devlet üzerinden “Resmi Kuruma Hitaben” alınacak barkotlu belgenin “Adli Sicil Kaydı Yoktur” ve “Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur” ibaresini gösterir).
 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) muafiyetinden yararlanmayı talep edecek adayların, başvuru dilekçelerinde talebini belirtmesi ve ilgili Yönetmeliğin 14. maddesinin (1) numaralı bendi kapsamında, ilanda belirtilen kadroda tam zamanlı çalışmış oldukları kurumlardan akademik kadro unvanı yazılı çalışma başlangıç-bitiş tarihlerini belgeleyen güncel tarihli resmi (onaylı) çalışma/hizmet belgesi, kadro atama yazısı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından alınan Hizmet Belgesi (halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar/ayrılmış olanlar için), SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden alınan barkotlu belge) ibraz etmeleri zorunludur.
 • Adayların resmi/özel herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
 • Onaylı istenen belgeler resmî kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanmış olmalıdır. E-devlet üzerinden temin edilip ibraz edilen belgeler başvuru esnasında doğrulanma işlemi yapılarak kabul edilecektir.

En Güncel Akademik Personel İlanlarını Nasıl Takip Edebilirim?

Günlük olarak Resmi Gazete’de yayımlanan akademik personel alımı ilanlarını sitemizde yer alan Akademik İlanlar başlığımız altında sizler için düzenleyerek paylaşıyoruz . Veya Instagram sayfamızı takip ederek ilanlardan hemen haberdar olabilirsiniz!

Yorum Bırak
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir