YDS Bağlaçlar – Conjunctıons

YDS’de en geniş kapsamlı soruların çıktığı konulardan biri bağlaçlardır; yani conjunctionlar. YDS’deki toplam 80 sorunun yaklaşık  9-11 tanesi direk bağlaçlar ile ilgilidir. Bu da demektir ki, bağlaçlar konusu sınav sonucunuzu ortalama 10 ile 14 puan arasında etkilemektedir. Direk çıkan sorular dışında, paragraflarda ya da cümle tamamlama gibi diğer soru tiplerinde de dolaylı olarak bağlaçlarla ilgili yapıların çıktığını görüyoruz. Bu durumda toplamda 20-25 civarı sorunun bir şekilde bağlaçları kapsadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

YDS BAĞLAÇLAR (CONJUNCTIONS) SORULARINI ÇÖZERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Bağlaçları içeren cümleler ya da söz öbekleri  genellikle birleşiktir. Birleşik olmayanlar bile anlamca birbiriyle bağlantılıdır. İşte bu yüzden bağlaçları kapsayan cümle – söz öbeklerinden ard arda gelenleri çok iyi analiz etmeli; bu iki yapının birbirini destekler nitelikte mi yoksa birbirine tezat oluşturacak şekilde mi kullanıldığını ayırt etmelisiniz. Bu ayrımı yapmanız demek, sorunun %51’ini çözdünüz demektir. (Birbirini destekler nitelikte olan kalıplar bazen ek bilgi, bazen amaç ifade eden kalıplar olabiliyor…) Ama öncelikle bağlaçların kullanım alanlarına bir göz atalım.

YDS Bağlaçlar konusu genel itibariyle 8 gruba ayrılır. Bunlar;

1 – Time (Zaman bildirenler)                      5- Purpose (Amaç)

2- Manner (Davranış – Tarz)                       6- Concession (Zıtlık)

3- Place (Yer – Mekan)                                 7- Condition (Koşul)

4- Reason (Sebep)                                         8- Expectation (Beklenti)

Soruyu çözerken öncelikle YDS’nin sizden neyi istediğini anlamalısınız. Olayın yerini mi, yapılış tarzını mı, zamanını mı yoksa amaca yönelik bir hareketi mi istediğini anlamalısınız. Ardından, devam eden yapının cümle mi yoksa söz öbeği mi (isim – gerund vs.) olduğunu incelemelisiniz. Çünkü bazı conjunctionlar (bağlaçlar) cümle ile kullanılırken bazıları kesinlikle cümleyle birlikte yazılmaz.

Size bir ipucu vereyim; in – at – on – to – of  gibi prepositionlar ile biten conjunctionlar’dan sonra cümle gelmez; ders çalışmak – tatil yapmak – sınavı geçmek – para kazanmak gibi kalıplar ya da hastalık – mutluluk – evsizlik gibi isimler gelir.

That ile biten conjunctionslar ise (örneğin “in order that”) mutlaka cümle ile kullanılır. Preposition ya da that ile bitmeyen diğer prepositionslara da, konu çalışırken dikkat etmelisiniz. Örneğin “despite” (- e rağmen) kesinlikle cümle ile kullanılamazken ; despite that ya da despite the fact that mutlaka cümle ile kullanılmalıdır.

Aslında ilk başta çok zormuş gibi görünen bağlaçlar – conjunctionlar  konusunda başarılı olmanız için sizlere gereken en net ve en kısa ip uçları yukarıda saydığımız gibidir. Bu çok basit görünen tüyoları soruda fark ettiğiniz anda, en zor soruların cevabına %51 yaklaştınız demektir.  Gerisi, konuyu tam anlamıyla çalışmış olmanıza ve mantığını kavramanıza kalmıştır. Şimdi size, yukarıda saydığım 8 grup conjunctionslar ile ilgili biraz daha ayrıntılı bilgi verelim:

      CONCUJTİON LARIN GRUPLARA GÖRE LİSTELENMESİ

 

1- TIME (ZAMAN BİLDİRENLER)

Once: -ınca

When: -dığında/ ırken

While/Whilst: -ırken

After: -dıktan sonra

Before: -meden önce

Since / ever since: -den beri

As soon as: -er… -ermez

No sooner… than: -er… -ermez

As: -ırken/-dığında

Just As: tam –ırken/-dığında

Until/ Till: -e kadar/ -inceye kadar

By The Time: -e kadar/-inceye kadar

Whenever: ne zaman… olursa – gelirse – yaparsa vb

The Moment (That): -dığı anda/ -er…-ermez

The Minute (That): -dığı anda/ -er…-ermez

Every Time: -her…dığında / (her zaman)

2- MANNER (DAVRANIŞ – TARZ BİLDİRENLER)

As: -dığı gibi

Just As: -aynen…dığı gibi

Much As: -dığı gibi

The Way (That): -dığı şekilde/-dığı gibi

In A Way (That): -dığı şekilde/-dığı gibi

Like: -dığı/mesi gibi (resmi olmayan konuşmada)

As If: -sanki… (mış) gibi

As Though: -sanki… (mış) gibi

3- PLACE (YER BİLDİRENLER)

Where: -dığı yerde

Wherever: -nereye/nerede…giderse gitsin –olursa olsun vb

Everywhere/Place: -dığı her yerde

4- REASON (NEDEN BİLDİRENLER)

Because: -dığından dolayı/-dığı için

Since: -dığından dolayı/-dığı için

As: -dığından dolayı/-dığı için

In That: -dığından dolayı/-dığı için/-ması bakımından

Seeing (That): -dığından dolayı/-dığı için

Now That: -dığından dolayı/-dığına göre

Because Of The Fact That: -dığından dolayı/-mesi nedeniyle

Owing To The Fact That: -dığından dolayı/-mesi nedeniyle

Due To The Fact That: -dığından dolayı/-mesi nedeniyle

Inasmuch As: -dığı için/-dığı ölçüde

Insofar As: -dığı için/-dığı ölçüde

On The Grounds That: -mesi nedeniyle

On Account Of The Fact That: -dığı için/-ması nedeniyle

In View Of The Fact That: -dığı için/-mesi nedeniyle

Because Of, Due To, Owing To, On Account Of, In View Of, On Grounds Of: Nedeniyle, yüzünden

Thanks To: Sayesinde

5- PURPOSE (AMAÇ BİLDİRENLER)

In Order That: -sın diye/mesi için

So That: -sın diye/mesi için

So: -sın diye/mesi için

Lest: mesin diye (olumsuzluk)

6- CONCESSION (ZITLIK BİLDİRENLER)

Although: -mesine rağmen/ karşın

Though: -mesine rağmen/ karşın

While: -mesine rağmen/ karşın,

-oysaki…(ise)/halbuki…(ise)

Whereas: -mesine rağmen/ karşın,

-oysaki…(ise)/halbuki…(ise)

Despite The Fact That: -mesine rağmen/karşın

In Spite Of The Fact That: -mesine rağmen/ karşın

Even Though: -mesine rağmen/karşın/-se bile

Even If: -se bile

Much As: -mesine rağmen/ karşın

No Matter + Question Word: ne, nereye, ne zaman, nasıl, hangi… olursa, gelirse…

However + Adj/Adv: ne kadar+sıfat/zarf… -ırsa –ırsın ( fiil iki kez yenilenir)

7- CONDITION (KOŞUL BİLDİRENLER)

If: Eğer

Unless: -mezse/-medikçe

Provided, Providing, On Condition  (That):

As Long As: -dığı sürece

So Long As: -dığı sürece

Supposing, Suppose (That): -tut ki/ -diyelim ki

Imagine (That): –hayal et/ bir düşün

What If:-olursa/ yapılırsa ne olur

Assuming (That): -var sayacak olursak

In View Of The Fact That: -dığı dikkate alınırsa

But For: -masa/-masaydı

Without: -maksızın

8- EXPECTATION (BEKLENTİ BİLDİRENLER)

For Fear (That): -mesi korkusuyla/-eceği korkusuyla

In Case: -se diye/ -ır diye/ ihtimaline karşı

Lest: -sa diye/ -ır diye

But For: dışında; -ması hariç

For Fear Of: -mesi korkusuyla

In Case Of: -durumunda

Dipnot: Aynı kelimenin birden fazla anlamı olabildiğinden, farklı gruplarda diğer anlamlarıyla tekrar yazılmıştır.

Yorum Bırak
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar
 • Bekir Sami Dilman - 04.11.2017

  Teşekkürler. Bağalç konusu dediğiniz gibi çok önemlidir. 1-2 ilave yapmak gerekirse, manner bağlaçlarından “just as” dışında hiç bir sorulmaz YDS’de. Once, zaman bağlacının anlamı “*ınca” değildir. Yapar yapmaz anlamına gelir.BUgüne kadar sadee 2-3 defa soruldu. İlk 16 soru içinde en çok zıtlık bağlaçları sorulur. Bir de iki ismi bağlayan bağlaçlar sorulur, ama bu listede yok onlar. not only..but also.., both … and…, either…or…, neither…nor…, …as well as….., …. rather than….

  Bağlaç konusunda şu linklere de bakmanızı tavsiye ederim.

  https://drive.google.com/open?id=0B8LZDiGdIVczaFBLYWgyZmhudzA

  https://drive.google.com/open?id=0B8LZDiGdIVczRVM5d3NjdWNURDA

  https://drive.google.com/open?id=0B8LZDiGdIVczbWlLVVJhcENPU28 (Bu linkte KPDS sınavlarında çıkmış bağlaç sorları ve çözümleri var.)

  • Busra - 11.01.2019

   Bazı soruların yok

  • Busra - 11.01.2019

   Bazi sorularin cevabi yok

  • Hlm - 12.11.2018

   Teşekkürler Bekir Sami Dilman. Güzel derlermişsiniz.

 • can - 16.11.2018

  teşekkürler saygılar..

 • bkr - 20.11.2018

  2. linkte strateji sorularında sayfa 8 örnek 5 in cevabı yanlış. both … and… bu şekilde kullanılmaz. cevap not only but also olacak.

 • berkay - 28.03.2019

  CONCUJTİON değil conjunction olacak o.:)