YÖK Akademik Arama Sistemi Açıldı

YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama), Türk yükseköğretiminde görev yapan akademisyenlere ait kişisel akademik bilgilerin ve bilimsel / akademik faaliyet çıktılarının tek bir noktadan elektronik ortamda erişilebildiği bir sistemdir.

Sistem Nasıl Çalışmaktadır?

– Sistem akademik.yok.gov.tr internet adresinden hizmet vermektedir.

– Kullanıcılar internete bağlı bilgisayarlarından ya da cep telefonlarından sisteme ulaşabilmektedirler.

– YÖKAKADEMİK sistemi üzerinde yayınlanan bilgiler, YÖKSİS, Akademik Özgeçmiş Sistemi ve Tez Merkezi uygulamalarına Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ya da Akademisyenler tarafından girilen verilerden oluşmaktadır.

– Türk yükseköğretim sisteminde belli alanlarda çalışan uzmanların tespit edilmesi imkanı sağlanacak.

– YÖKAKADEMİK sistemi üzerinde yayımlanan bilgiler, YÖKSİS, Akademik Özgeçmiş Sistemi ve Tez Merkezi uygulamalarında Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Akademisyenlerin bizzat kendileri tarafından girilen verilerden oluşmakta.

– Bu noktada verinin güvenilirliğini arttırmak için verilerin mümkün olduğunca kaynağından alınması hedeflendi. Yabancı dil bilgisini ÖSYM; Proje bilgilerini Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB ve Üniversiteler; Yayın bilgilerini ulusal ve uluslararası yayın veri tabanlarından ; Patent bilgisini Türk patent enstitüsünden alınmasına yönelik bu ilgili kurumlar ile veri değişim protokolleri hazırlanmış olup imzalanma aşamasına geldi.

– Sistemde aynı zamanda hem Türkçe hem de İngilizce dilinde arama yapılabildiğinden yurtdışındaki yabancı kişilerinde Türk yükseköğretimi hakkında bilgi sahibi olabilmesi sağlanmıştır.

-Sistem Aşağıdaki alanlarda Arama ve Filtre etme özelliğine sahiptir:

§Akademisyen (Adı Soyadı, Bilim Alanı, faaliyet alanlarını içeren anahtar kelimeler)

§Kitap

§Makale

§Tez

§Patent

§Proje

§Bildiri

§Sanatsal Faaliyetler

Kullanıcılar aramak istedikleri terimi sistem üzerinden sorguladıklarında yukarıdaki alanlar içinde arama yapar ve sonuç sayıları ile birlikte alakalı sonuçları göstermektedir.

Aranan ifade bir makale, kitap, tez bilgisinde geçebileceği gibi akademisyenlerin çalışma alanlarında geçebilmekte, Sistem bulduğu sonuçları kullanıcılara sunmakta ve ilgili kayıtların detaylarını inceleyebilmelerine olanak sağlamaktadır.

Ana ekranda bulunan Üniversitelerseçeneği ile seçilen üniversitenin kadrosundaki personelleri, Temel Alanseçeneği ile seçilen temel alandaki (Bilim alanı ve anahtar kelime üzerinden filtre imkanı mevcut) akademisyenleri ve Konulara göre tezler başlıkları seçeneğiyle de Konularına göre Yüksek Lisans, Doktora tezlerine erişip aramalarını daraltabilmektedirler.

Kimlerin, Hangi Bilgileri Görülebilecek?

Türk yükseköğretiminde görev yapıp YÖKSİS ve Akademik Özgeçmiş Sistemine kişisel bilgilerini girmiş olan akademisyenlerin aşağıda yer alan alanlardaki bilgileri YÖKAKADEMİK sisteminde tüm kullanıcıların erişimine sunulacaktır.

Öğrenim Bilgisi

Akademik Görev

Proje Görevleri

İdari Görev

Üniversite Dışı Deneyim

Üyelikler

Ödüller

Patentler

Dersler

ÜAK Temel Alan

Makale

Kitap

Bildiri

Sanatsal Faaliyet

Tezler

Sistem Güncellemelerini Kim, Nasıl Yapacak?

YÖKAKADEMİK sistemi üzerinde yayınlanan bilgiler, YÖKSİS, Akademik Özgeçmiş Sistemi ve Tez Merkezi uygulamalarına Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ya da Akademisyenler tarafından girilen verilerden oluşmaktadır.

Akademisyen profil sayfasında yayınlanan bilgilerin tamamı Akademisyenin kontrolü altındadır. Hiçbir şekilde onay mekanizması bulunmamakla birlikte tüm güncellemeler akademisyenin kendisi tarafından yapılmaktadır.

Sisteme İlişkin Sayısal Bilgiler

TÜRÜ AKADEMİSYEN SAYISI
*MAKALE 74.384
KİTAP 42.441
BİLDİRİ 66.196
DERS 61.636
AKADEMİK GÖREV 129.352
İDARİ GÖREV 51.980
ÖĞRENİM BİLGİSİ 135.974
ÜNİVERSİTE DIŞI DENEYİM 85.209
PATENT BİLGİSİ 1.292
PROJE BİLGİSİ 57.587
ÜAK TEMEL ALAN 60.969
YABANCI DİL 118.153
Tez Sayısı
TEZ BİLGİSİ 412.080

NEDEN BÖYLE BİR SİSTEM GELİŞTİRİLDİ, FAYDALARI?

Devlet vakıf bütün yükseköğretim kurumlarımızda görev yapan bilim insanlarının bilimsel faaliyetlerine, kitaplarına, makalelerine, bildirilerine, patentlerine, ilgi alanlarına, kalem oynattıkları sahalara, uzman oldukları alanlara, verdikleri derslere, yönettikleri yüksek lisans ve doktora tezlerine ve konularına, dolaylı olarak üniversitelerin performanslarını gösteren bilgilere, yükseköğretim alanında üzerinde durulan konulara tabii ki aynı zamanda da ihmal edilen ve yoğunlaşması gereken alanlara ve zayıf olduğumuz yanlara, kısacası burada sıralayamayacağımız daha pek çok bilimsel verilere kolay ve güvenilir bir tarzda ulaşılabilme ihtiyacı başta akademi camiası olmak üzere tüm devlet kurumları, özel sektör ve araştırmacılarca hissedilmekteydi.

İşte bu ihtiyacı karşılamak üzere bütün topluma, her türlü araştırma ve araştırmacıya açıkbir şekilde hizmet sunan bir arama motorunu kurgulandı…

Sistem sayesinde;

Ulusal/uluslararası bazda ülkemizde yapılan araştırmaların derlenmesi, incelenmesi ve bulunması,

Bilim hayatımızda ortaya konan çalışmalara rahatlıkla ulaşılabilecek yani bilimsel çalışmaları kolaylaştıracaktır. Hem kamu kurumları hem özel teşebbüse üniversitelerde yapılan araştırmaların etkin bir biçimde izlenme imkanı sağlaması,

Üniversitelerde yapılan çalışmaların şeffaf hale getirilmesi,

Akademisyenin ve yaptığı çalışmaların kamuya açılmasıyla görünürlüğünün artması,

Herhangi bir konuyla, bilim alanıyla, özel uzmanlıkla vb ilgili uzman, bilirkişi vb seçiminde yardımcı olması,

Üniversitelerin akademik performanslarının ortaya konması,

Teşvik, doçentlik vb süreçlerin de yardımıyla akademik çıktıların merkezileştirilerek tek bir elden güncel ve hızlı bir şekilde kamuya sunumu,

Yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemlerinde, jüri tespitlerinin kolaylaştırılması,

Doçentlik jürilerinde görev alabilecek profesör unvanlı öğretim üyelerinin belirlenmesindeki süreçlerin sağlıklı bir şekilde yapılması,

Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun Akademik birimlerin ölçülebilir nitelikteki performans göstergelerini ve bunların periyodik olarak gözden geçirilmesi işlemleri,

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurullarının oluşturulması,

Özel sektör ve sanayinin ihtiyaç duyduğu bilimsel çalışma, proje ve patent bilgilerine ulaşmaları,

Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında, değerlendirmeye alınacak projeler ile hakemlerin belirlenmesi,

Kurul üyeleri, bilirkişiler ve uzmanların belirlenmesi ve erişimi,

Bilim hayatında önemli bir yer tutan yüksek lisans ve doktora tez konusu seçimleri,

Bakanlıkların ve diğer kamu kurumlarının politika oluşturma konusunda YÖK üzerinden üniversitelerle işbirliği yapma ve uzman kişi ve çalışma arama süreçlerini kısaltması,

Bakanlık, kamu kurumları yanı sıra özel sektörün, STK’ların da toplumsal sorunlara çözüm arayışlarında yükseköğretim sistemimizin birikimini kullanabilmelerine imkan sağlanması,

Bilim hayatımızda ortaya konulan çalışmaların alan ve konu esaslı aranabilmeleri,

Bilim hayatımızda fakülte ve bölüm bazlı performanslarının görülebilmesi,

Yorum Bırak
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar
 • Kemal Hüsnü Can Başer - 04.03.2016

  Güncellemeyi nasıl yapabileceğiz?

  • akademikportal - 04.03.2016

   Hocam YÖKSİS’ten şifreniz ile yapacaksınız.

   • bahadır - 05.03.2016

    yöksis te bununla ilgili duyuru filan görmedim nerden yapılıyor